Siirry pääsisältöön
29.2.2012

Konkurssiperusteinen irtisanominen

Työnantajan konkurssi on erityinen irtisanomistilanne.

Kun työnantaja asetetaan konkurssiin, sekä työntekijä että työnantaja saavat irtisanoa työsopimuksen päättymään 14 päivän irtisanomisajalla. Tätä irtisanomisaikaa ei voida pidentää sopimalla.

Jos työnantaja irtisanoo työsopimuksen ennen konkurssin alkamista, sovelletaan normaalia työsopimuksen keston perusteella määräytyvää irtisanomisaikaa. Jos konkurssipesä kuitenkin suorittaa uuden irtisanomisen konkurssin takia, irtisanomisaika lyhenee 14 päivään.

Konkurssitilanteessa irtisanomisperusteeksi riittää työnantajan konkurssi. Sen lisäksi muuta erityistä irti­sanomisperustetta ei edellytetä.

Konkurssitilanteessa työntekijän yleinen tai raskaana tai perhevapaalla olevien työntekijöiden erityinen irtisanomissuoja eivät ole voimassa. Luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun irtisanomissuoja on voimassa, jos konkurssipesän töihin jää työntekijöitä. Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu voidaan irtisanoa konkurssin yhteydessä vain, jos heidän työnsä loppuu kokonaan eikä konkurssipesä voi järjestää heille muuta työtä.

Konkurssia koskeva irtisanomisoikeus koskee työ­sopimuksia niiden kestosta riippumatta. Konkurssissa sekä toistaiseksi voimassa olevat että määräaikaiset työ­sopimukset voidaan irtisanoa edellä mainitulla 14 päivän irtisanomisajalla.

Konkurssipesä joutuu irtisanomaan työsopimuksia usein silloin, kun se ei jatka konkurssiin asetetun työn­antajan toimintaa. Jos konkurssipesä jatkaa liiketoimintaa ja työsopimuksia, sillä on normaalit työnantajan velvollisuudet. Tällöin irtisanomisaika ja -perusteet palautuvat normaalia tilannetta koskevien irtisanomissäännösten mukaisiksi.

Konkurssitilanteessa työntekijät ovat lähtökohtaisesti velvollisia tekemään työtä irtisanomisajalla. Työ voi olla työntekijöiden entistä työtä tai muuta konkurssipesää hyödyttävää työtä. Työstä antaa ohjeet pesänhoitaja.

Palkan konkurssin ajalta maksaa konkurssipesä. Konkurssin ajalla syntyvät palkkasaatavat, esimerkiksi irtisanomisajan palkan ja lomakorvaukset maksetaan konkurssipesän varoista päältäpäin. Jos konkurssipesän varat eivät riitä, joudutaan palkkoja hakemaan palkkaturvasta.

Arto Vainio
varatuomari ja asianajaja, erikoistunut työoikeuteen

Tarvitsetko lakineuvontaa?

Liiton jäsenenä saat lakineuvontaa sekä työhön että yksityiselämään liittyvissä oikeudellisissa asioissa.