Siirry pääsisältöön
5.2.2022

Uusi aluevaltuutettu – katse valmistelun resursseihin

Kiire ja huoli asianmukaisen hallinnon toteutumisesta nousivat vahvasti esiin hyvinvointialueiden valmistelua koskeneesta kyselystämme.

 

Vuoden 2023 alussa toteutuu Suomen historian suurin liikkeenluovutus, jolloin satojatuhansia sosiaali- ja terveydenhuollon osaajia siirtyy uusien työnantajien palvelukseen. On tärkeää, että uudet työnantajayksiköt pystyvät heti alusta alkaen vastaamaan kaikista niistä velvoitteista, joita työnantajalle kuuluu.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja jukolaiset liitot herättelivät aluevaalien alla keskustelua hyvän hallinnon toteutumisesta uusien hyvinvointialueiden valmistelussa.

Teimme valmistelutyössä mukana oleville henkilöille ja jukolaisille pääluottamusmiehille kyselyn, jonka tulokset eivät valitettavasti olleet kaikilta osin mairittelevia. Kiire, riittämättömät resurssit ja huoli asianmukaisen hallinnon toteutumisesta nousivat vahvasti esiin.

Noin kolmannes 144 vastaajasta oli huolissaan valmistelun avoimuudesta, vaikutusten arvioinnista ja valmisteluun varattujen resurssien riittävyydestä. Puolet kyselyyn vastanneista arvioi, ettei henkilöstöä ole kuultu riittävästi valmistelussa.

Osa vastaajista antoi valmistelusta hyviä arvioita. Esimerkiksi 62 prosenttia piti valmistelutyön asiantuntemusta ja osaamista hyvänä.

Moni jäsenemme tekee nyt vate-valmistelua oman toimensa ohella ja avoimissa vastauksissa oli huolestuttavia kuvauksia tuplaroolin haastavuudesta. Vastaajista 45 prosenttia arvioi, ettei oma työaika riitä vate-valmistelutyöhön. ”Teen useamman henkilön töitä yhden henkilön palkalla ja työajalla”, tiivisti eräs vastaajista. ”Työnantaja ei ole resursoinut valmistelutyöhön työaikaa. Mitään osuutta perustyöstä ei ole otettu pois. Valmistelutyöhön menee noin kaksi työpäivää viikossa.”, kertoo toinen. ”Työtä on liikaa ja se keskittyy harvoille”, arvioi eräs vastaajista.

Uusilla aluevaltuustoilla on nyt edessään näytön paikka hyvinvointialueiden valmistelun ohjaajina. Vielä ei missään tapauksessa ole liian myöhäistä, vaan esimerkiksi valmistelun vaatimaan henkilöresurssiasiaan on edelleen mahdollista puuttua.

On selvää, että nyt alkava valtuustokausi on kullekin hyvinvointialueelle niiden tulevan kehityksen kannalta keskeisen tärkeä. Vuoden 2022 aikana päätetään niistä raameista, joissa kukin hyvinvointialue jatkossa toimii.

Lue myös: Kiire haittaa hyvinvointialueiden valmistelua: JUKO selvitti: Vaikutusten arvioinnissa paikoin merkittäviä puutteita

 

Petri Toiviainen, neuvottelupäällikkö, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Jaakko Korpisaari, neuvottelupäällikkö, Akavan Erityisalat