Siirry pääsisältöön
7.12.2021

Nuoret päättäjille ilmastolaista: Kiitos, kun olette kuulleet meitä – näyttäkää nyt, että te myös kuuntelette

Me allekirjoittaneet suomalaiset lapsi- ja nuorisotoimijat vaadimme, että nuorempien sukupolvien osallistuminen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon turvataan yli hallituskausien.

Ilmastonmuutos uhkaa koko ihmiskuntaa ja kaikkea elämää planeetallamme siinä muodossa, kuin me ne tunnemme. Koska suuri osa maailman päättäjistä ei ole kyennyt ottamaan käsiinsä johtajuutta ilmastokriisin edessä, lapset ja nuoret ovat tehneet sen aktivismillaan. On kyse erityisesti nuorten sukupolvien tulevaisuudesta.

Suomessa uudistetaan ilmastolakia, jossa määritellään yleisesti Suomen ilmastopolitiikan pitkän aikavälin suuntaviivat ja se, millaisella suunnittelujärjestelmällä ilmastotoimia valmistellaan. Nuoria on kutsuttu kattavasti mukaan ilmastolain valmisteluun, ja nuoret ovat käyttäneet ääntään. Nuorten Agenda 2030 -ryhmä ja YK-nuoret tekivät viime vuonna yhdessä 50 muun nuorisojärjestön kanssa kannanoton (linkki), jossa vaadittiin, että ilmastolaki velvoittaa päättäjät kuulemaan nuoria. Monet tärkeät argumentit nuorten kuulemisen puolesta on kirjattu lakiluonnoksen perusteluihin. Kuitenkaan nuorisotoimijoiden ehdotusta siitä, että nuorten kuuleminen tulevissa ilmastopäätöksissä turvattaisiin itse lakitekstissä, ei ole otettu huomioon.

Lapset ja nuoret ovat saaneet pelkkiä kädenlämpöisiä lupauksia siitä, että heitä kuullaan tulevaisuudessakin. Nykypäättäjät eivät kuitenkaan voi sitä luvata heidän jälkeensä tulevien päättäjien puolesta. Ilmastolain tulee yksiselitteisesti velvoittaa lasten ja nuorten kuulemiseen, jotta tämä lupaus voidaan lunastaa.

 

ME ALLEKIRJOITTAJAT VAADIMME, ETTÄ:

 

1) Päättäjät sitoutuvat kuulemaan lapsia ja nuoria ilmastopoliittisessa päätöksenteossa

Lakiesityksen perusteluosiossa ja sen valmistelussa on tunnistettu lapset ja nuoret keskeiseksi ryhmäksi, joita tulee kuulla ilmastoasioissa. Nykypäättäjien hyvä tahto ei kuitenkaan takaa sitä, että lapsia ja nuoria kuullaan tulevillakin vaalikausilla. Päättäjien on sitouduttava kuulemaan lapsia ja nuoria ilmastopäätöksenteon suunnittelu- ja toteutusvaiheissa.

 

2) Nuorten ilmastoneuvosto perustetaan

Lasten ja nuorten laajan kuulemisen ohella tarvitaan heitä edustava ryhmä. Valtioneuvoston tulee asettaa nuorista henkilöistä koostuva ja riippumaton nuorten ilmastoneuvosto tukemaan ilmastopolitiikan suunnittelua sekä sitä koskevaa päätöksentekoa. Neuvostolle on kirjattava kuulemisvelvollisuus ja kommentointioikeus. Neuvostoa on kuultava aina, kun lain piiriin kuuluvia tavoitteita tai mittareita asetetaan ja niistä raportoidaan sekä silloin, kun lakia päivitetään.

 

3) Ilmastolain tulee turvata lasten, nuorten ja tulevien sukupolvien oikeudet

Pidämme tärkeänä, että ilmastolaki edistää ilmastotoimien oikeudenmukaisuutta. Mielestämme lain tulisi huomioida oikeudenmukaisuus myös sukupolvinäkökulmasta. Lain tulisi turvata lasten, nuorten ja tulevien sukupolvien oikeudet. Alle 18-vuotiaiden ei ole mahdollista vaikuttaa edustuksellisen demokratian keinoin äänestämällä. Ilmastonmuutos vaarantaa laajasti lapsen oikeuksia, muun muassa lapsen oikeuden elämään ja kehitykseen, terveyteen, koulutukseen, riittävään elintasoon ja omaan kulttuuriin. Lapsen oikeudet koskevat vain alle 18-vuotiaita nuoria, mutta ihmisoikeudet ovat nuortenkin oikeuksia, ml. oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen sekä taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Ilmastokriisi uhkaa näitä ja muita oikeuksia tavoilla, joita vanhemmat sukupolvet eivät tule olemaan todistamassa.

 

Allekirjoittajat:

 • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
 • Aseistakieltäytyjäliitto
 • Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
 • Changemaker
 • Demarinuoret
 • Dodo ry
 • Eurooppanuoret ry
 • EYP Finland
 • Fridays For Future Suomi
 • HYY
 • Ilmastolääkärit -verkosto
 • Ilmastovanhemmat ry
 • Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta
 • Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
 • Karjalazet Nuoret Suomes
 • Keskustanuoret
 • Kokoomusopiskelijat
 • Kuopion ilmastonuoret
 • Lasten ja nuorten keskus ry
 • Lastenliitto ry
 • Lastensuojelun Keskusliitto
 • Luonto-Liitto ry
 • Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
 • Marttaliitto ry
 • Nuorten Agenda2030
 • Nuorten ilmastodelegaatit
 • Nyyti ry
 • Parasta Lapsille ry
 • Parecon Finland
 • Pelastakaa Lapset ry
 • Pienperheyhdistys ry
 • Plan ilmastotsempparit
 • Plan International Suomi
 • Plan Suomen lastenhallitus
 • Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
 • Psykologien ilmastorintama
 • RKP-nuoret
 • SOS-Lapsikylä
 • Suomen 4H-liitto
 • Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
 • Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
 • Suomen Lukiolaisten Liitto
 • Suomen luonto-ja ympäristökoulujen liitto
 • Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto
 • Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
 • Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
 • Suomen UNICEF
 • Suomen World Vision
 • Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaat ry
 • Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL
 • Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo)
 • Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry
 • Suomen YK-nuoret
 • Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)
 • Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
 • Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö, Helsingin kaupunki
 • WWF Nuoret

 

Lisätietoja:

Kaisa Larjomaa

Kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

044 4165292, kaisa.larjomaa@alli.fi