Siirry pääsisältöön
5.2.2024

Ansiosidonnaisen porrastus toisi ykalaisten tileihin satojen eurojen loven

Maan hallituksen suunnitelmat erityisesti ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta näkyvät monen ykalaisen elämässä hyvin konkreettisella tavalla jo tänä vuonna. Ansiosidonnaista on aiempaa vaikeampaa saada ja vaikka sitä saisikin, päivärahojen porrastus nappaa toimeentulosta nopeasti ison loven. 

Hallitus esittää ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista. Ensimmäisen 40 päivän eli noin kahden kuukauden työttömyyden jälkeen ansiosidonnaista leikattaisiin viidennes. 170 päivän eli noin kahdeksan kuukauden jälkeen leikattaisiin vielä viisi prosenttia lisää. Näiden toimien jälkeen päiväraha olisi enää neljänneksen nykytasosta. Esitys astuisi voimaan syyskuussa.  

Varsinkin ensimmäinen porrastus on erityisen ongelmallinen ykalaisten näkökulmasta. Korkeakoulutettujen, kuten ykalaisten, rekrytointiprosessit kestävät usein useita kuukausia, eivätkä edes puolen vuoden mittaiset prosessit ole mitenkään harvinaislaatuisia.
 
“Aktiivisellakin työnhakijalla pitää kiirettä löytää, hakea ja kahlata rekrytointiprosessi läpi kahdessa kuukaudessa. Eikä työnhakijalla ole juuri mahdollisuutta vaikuttaa rekrytointiprosessien pituuteen. Tilannetta ei voi pitää mitenkään reiluna, saati kannustavana”, sanoo YKAn johtava asiantuntija Ainomaija Rajoo. 

 

Ansiosidonnaisen porrastaminen tarkoittaisi ykalaisille satojen eurojen muutosta 

Vuodenvaihteesta lähtien ansiosidonnaista työttömyysturvaa on ollut aiempaa vaikeampaa saada, sillä sen edellytyksenä oleva työssäoloehdon pituus tuplaantui puolesta vuodesta vuoteen. Tämä tarkoittaa, että erityisesti työuransa alussa olevien ja pätkätyötä tekevien on aiempaa vaikeampaa päästä ansiosidonnaisen piiriin.  

Muista, jo hyväksytyistä muutoksista yksi merkittävimpiä on se, että jatkossa pitämättömät lomat työsuhteen päättyessä lykkäävät ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Esimerkiksi yhden kuukauden palkan suuruinen lomakorvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista kuukaudella. Tämä tarkoittaa yhä pidempää aikaa ilman ansiopäivärahaa työttömyyden alussa. 

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen lienee kuitenkin muutos, joka ykalaisissa talouksissa näkyy kaikista kovimmin.

Taulukko: Esimerkkejä ansiopäivärahan leikkauksista erilaisilla palkoilla

 

Työttömyysturvamuutosten kokonaisuus on kohtuuton 

Ansiosidonnaisen leikkaus kohdistuu erityisesti heihin, joiden työttömyysjaksot venyvät eli pitkäaikaistyöttömiin. Heistä useampi on miehiä ja iäkkäämpiä työnhakijoita. Lisäksi pitkäaikaistyöttömissä on myös monia, joiden työkyky on laskenut. Heidän työllistymistään ei työttömyysturvan leikkauksilla auteta.  

Hallitus on esittänyt ja toteuttanut jo useita heikennyksiä työttömyysturvaan. Heikennyksistä moni kohdistuu samoihin henkilöihin, mutta tästä huolimatta esitysten yhteisvaikutuksia ei ole juuri arvioitu. Esimerkiksi oikeuskansleri kritisoi lausunnossaan hallitusta juuri tästä.

Kaiken kaikkiaan työttömyysturvaheikennykset ovat YKAn mielestä kohtuuton kokonaisuus. Ne, osana hallituksen työelämämuutoksia, ovat syynä siihen, miksi osallistumme tiistaina 6.2.2024 Akava-yhteisön ulosmarssiin. Nyt on aika toimia #ParemmanTyöelämänPuolesta.

Lue YKAn lausunnot työttömyysturvamuutoksista täältä