Siirry pääsisältöön
18.3.2024

Ainomaija Rajoo: Yhteinen valintakoe helpottaa hakijoiden taakkaa

Käynnissä oleva kevään yhteishaku korkeakouluihin on yhteiskunta-alalla historiallinen. Ensimmäistä kertaa useammalla yliopistolla ja hakukohteella pilotoidaan yhteistä valintakoetta. Uudistus sujuvoittaa hakuprosessia hakijan ja yliopiston näkökulmasta, mutta sitä on myös kritisoitu. Keskustelu opiskelijavalinnoista on tärkeää, sillä valintatavalla on suora kytkös koulutuksen saavutettavuuteen.  

Sen sijaan, että hakija tänä keväänä matkustaisi ympäri Suomea osallistuakseen useampaan yhteiskunta-alan valintakokeeseen, voi hän yhdellä kokeella hakea useampaan hakukohteeseen. Mukana on muun muassa julkisoikeus Itä-Suomen yliopistosta, hallintotieteet Vaasan yliopistosta ja politiikka ja viestintä Helsingin yliopistosta. Valintakoe on sähköinen ja se perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon. Näin ainakin periaatteessa hakijan ennakkovalmistautuminen kevenee.  

YKA on jo pidempään kannattanut sitä, että hakija voisi yhdellä hakukerralla hakea mahdollisimman moneen kohteeseen. Tätä kevään pilotti tekee. Muutos on tervetullut myös hallinnon ja henkilöstön kannalta. Valintakokeet ovat olleet yliopistoille joka keväinen rutistus, joka on vienyt huomattavasti resursseja niin henkilötyötunneissa, tiloissa ja rahana useiksi viikoiksi.  

Uudistusta ja erityisesti valintakokeen muotoa on myös kritisoitu: Koska koe perustuu koetilanteessa jaettavaa aineistoon, pelätään sen toisintavan liiaksi ylioppilaskokeita ja vaikeuttavan kokeissa huonosti pärjänneiden tai sitä tekemättömien pääsyä yliopistoon. Ilman ennakkomateriaalia opiskelijoiden perehtyminen hakukohteeseen ennalta ohenee. Osa pelkää, että koemuoto ajaa yliopistoja suosimaan monivalintaa kirjoitustaitoja ja analyyttistä ajattelua mittaavien tapojen sijaan.

Vaikka vähintään osa kritiikistä osoittautuu toivottavasti aiheettomaksi, on keskustelu uudistuksesta tärkeää, sillä se muistuttaa opiskelijavalinnan painoarvosta. Ensin ajateltuna opiskelijavalinta on yliopistoille työkalu, joka asettaa hakijat järjestykseen. Laajemmassa kuvassa opiskelijavalinta palautuu kysymykseen korkeakoulujen saavutettavuudesta ja osaamistason nostosta. Yliopisto-opiskelijat ovat Suomessa yhä hyvin homogeeninen ryhmä niin sosioekonomiselta taustaltaan, ulkonäöltään kuin erityisesti yhteiskunta-alan kohdalla enenevissä määrin myös sukupuoleltaan.  

Yliopistojen valintakokeita on tarkoitus vähentää kaikilla aloilla ja sisältöjä yhtenäistää tulevina vuosina. Uudistus on mittava, ja olisikin syytä huolestua, jos siitä ei syntyisi keskustelua. Keskustelun avulla yliopistot voivat myös osoittaa, että yhdenvertaisuuden toteutumista ei oteta itsestäänselvyytenä.  

Ainomaija Rajoo
YKAn johtava asiantuntija 

Yhteiskuntatieteellisen alan valintakoe keväällä 2024

Valintakoepilotissa on mukana viisi yliopistoa ja yhdeksän hakukohdetta. Kokeen voi suorittaa Helsingissä, Joensuussa, Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Mukava ovat seuraavat hakukohteet: 

Helsingin yliopisto
▪ Politiikka ja viestintä
▪ Yhteiskunnallinen muutos 

Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus
▪ Julkisoikeus
▪ Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka) 

Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus
▪ Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yh-
teiskunnassa) 

Tampereen yliopisto
▪ Hallintotieteet
▪ Politiikan tutkimus 

Turun yliopisto
▪ Poliittinen historia ja valtio-oppi 

Vaasan yliopisto
▪ Hallintotieteet