Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista - SYY

SYY: YTHS-maksulle on saatava parempaa vastinetta 

Seuraavan hallituksen on varmistettava, että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö kykenee tarjoamaan sellaista palvelua, että se vastaa lukukausittain perittävää YTHS-maksua. Tällä hetkellä opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa palveluiden tasoon, sillä maksu on pakollinen.

Lue lisää

YKAn Susanna Hietala ehdolla Akavan opiskelijoiden puheenjohtajaksi

22.11.2022YKA on nimennyt edustajansa Akavan opiskelijoiden puheenjohtajavaaliin sekä opiskelijaneuvostoon. YKA esittää siviilioikeuden opiskelija Susanna Hietalaa Akavan opiskelijoiden puheenjohtajaksi sekä hallintotieteitä ja julkista johtamista opiskelevaa Heidi Nurmea opiskelijaneuvostoon.

SYY: Monipuoliset opiskelutavat turvattava

22.11.2022Korkeakoulut mukautuivat nopeasti koronaviruksen vaatimaan etätyöskentelyyn, mutta tuolloin löydetyt ratkaisut ollaan unohtamassa vielä nopeammin. Eri elämäntilanteissa oleville opiskelijoille tulee taata mahdollisuus myös etäopiskeluun, vaatii Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry. 

SYY: Opiskelijoiden oikeus riittävään opintotukeen turvattava

10.5.2022Velanotto tai työskenteleminen ei voi olla opiskelujen rahoittamisen perusta. Opintotuki on nostettava tasolle, jolla sillä pärjää ilman luopumista muusta elämästä, vaatii Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry.

SYYn liittohallitus 2022 on nyt muodostettu

3.2.2022SYYn liittohallitusta täydennettiin ylimääräisessä kokouksessa torstaina 27.1.2022. Tutustu liittohallituksen kokoonpanoon!

SYYn ylimääräinen liittokokous järjestetään 27.1.2022

18.1.2022

SYYn liittokokouskannanotto: Opiskelijavalinnat on korjattava!

24.11.2021SYY vaatii alakohtaisesti epäoikeudenmukaisen todistusvalinnan pisteytysmallin uudistamista siten, että eri alojen arvostus toteutuu oikeudenmukaisesti. SYY on lisäksi huolissaan kehityksestä, jossa todistusvalinta on heikentänyt opiskelijoiden hyvinvointia keskellä hälyttävää mielenterveyskriisiä.

SYYn liittokokous järjestetään 20.11.2021

4.11.2021Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry:N liittokokous järjestetään 20.11.2021.

SYY-blogi: Todistusvalinta heikentää yleissivistävän yhteiskuntaopin asemaa

20.5.2021Pitkän matematiikan korkea pisteytys yliopistoissa on omiaan luomaan ongelmia yhteiskunnalliselle alalle pyrkiville opiskelijoille. Ylen haastattelema yhteiskunta-alalle pyrkivä opiskelija käytti aikaansa oppiaineisiin, jotka eivät kiinnostaneet, mutta joilla olisi saanut hyvät pisteet yliopiston todistusvalinnassa. Vaihdos itseä kiinnostaviin aineisiin, kuten yhteiskuntaoppiin, eväsi häneltä hänen oman arvionsa mukaan mahdollisuuden tulla valituksi todistusvalinnassa.

Korkea­koulu­opiskelijoiden hätähuuto: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia

19.3.2021SYY on allekirjoittanut opiskelijajärjestöjen yhteisen kannanoton koskien opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia.

YKAn ja SYYn ”Koronatilanteen vaikutukset opiskeluun”-kyselyn kooste on nyt julkaistu

30.3.2020Kysyimme opiskelijoilta, miten pandemia on vaikuttanut opiskeluun. Tutustu tuoreen kyselyn vastauskoosteeseen!

Yhdenvertaiset harjoittelukäytänteet ovat kaikkien etu

19.3.2020Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry on huolissaan generalistialojen harjoitteluihin liittyvistä kirjavista käytänteistä.

Viiden vuoden putkitutkinto lisää opiskelijoiden kokemaa stressiä ja henkistä pahoinvointia

10.5.2019Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry on huolissaan opiskelijoiden kokeman henkisen pahoinvoinnin lisääntymisestä. Rajatut tukikuukaudet sekä tiukentuneet suoritusajat ovat lisänneet opiskeluihin kohdistuneita paineita opiskelijoiden keskuudessa, mikä on näyttäytynyt erilaisina mielenterveysongelmina kuten masennuksena ja ahdistuksena.