Siirry pääsisältöön

Mentorointi

Palvelumme Jäsenpalvelut ja -edut Urapalvelut Mentorointi

Kaksi naista keskustelee työoöydän ääressä, valokuva.

YKAN MENTOROINTIOHJELMA

Hakuaika lokakuussa 2023 alkavaan mentorointiohjelmaan on päättynyt 25.8.2023. Kiitos kaikille hakijoille!

Ykalainen, pohditko työsi merkitystä tai mahdollisesti uutta urasiirtymää? Onko työroolisi muuttunut ja kaipaat siihen sparrailua? Haluatko keskustella luottamuksellisesti ammatilliseen identiteettiin liittyvistä asioista toisen yhteiskuntaosaajan kanssa? Etsitkö keinoja työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen?

Mentorointiohjelma kestää 5 kuukautta ja toteutetaan parimentorointina. Syksyllä 2023 alkavaan mentorointiohjelmaan valitaan korkeintaan 20 mentorointiparia. Kaikki mentorointiohjelman tapaamiset pidetään verkossa mutta mentoriparit voivat halutessaan tavata myös livenä.

Mentorointiohjelman asiantuntijakumppanina toimii Suomen Mentorit ry.

 

MITÄ ON MENTOROINTI?

Mentorointi on menetelmä, jonka avulla on perinteisesti siirretty kokemusperäistä tietoa ja osaamista kokeneilta taitajilta nuoremmille. Nykyään yhä useampi meistä kuitenkin löytää itsensä uran eri vaiheissa tilanteesta, jolloin on jonkun uuden äärellä – esimerkiksi alaa vaihtaessa tai työtehtävien ja roolien muuttuessa.  Työelämässämme, jossa ei enää juuri ole ennakoitavia urapolkuja, mentorointi onkin yhä enemmän reflektoiva, yhdessä tietoa ja ymmärrystä luova prosessi.

Mentorointi perustuu aktorin ja mentorin väliseen vuorovaikutukseen. Mentoroinnin sisältö määrittyy aktorin tavoitteiden ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Teemoja voivat olla esim. uratavoitteiden kirkastaminen, muuttuneen työnkuvan pohdinnat tai ammatillisen identiteetin vahvistaminen. Vaikka mentorointi tähtää aktorin kehittymiseen, vuorovaikutteisessa prosessissa myös mentori oppii uutta.

Onnistuneen mentoroinnin edellytykset kiteytyvät kolmeen tekijään, jotka ovat ohjelmaan sitoutuminen, luottamuksellinen suhde mentoriparin kanssa ja tavoitteellisuus. YKAn ohjelmasta mentoriparit saavat tuen mentorointiprosessille, mm. alkuperehdytyksen sekä työkaluja prosessin eri vaiheisiin. Jokainen mentoripari työskentelee lopulta kuitenkin itselleen sopivalla tavalla.

Vuoden 2023 painopisteet

Lokakuussa 2023 käynnistyvä mentorointiohjelma on suunnattu ensisijaisesti ykalaisille, joilla on jo jonkin verran kokemusta työelämästä taustalla ja joilla on tavoitteena:

 • saada sparrausta urasiirtymiin liittyviin pohdintoihin, olet esim. harkinnut siirtymistä sektorilta toiselle tai toisenlaisiin työtehtäviin,
 • tarve pohtia ammatillista identiteettiä tai työn merkityksellisyyttä tai
 • tarve löytää keinoja työn ja yksityiselämän yhdistämiseen.

Sinustakin aktori tai mentori?

Aktori

Voit hakea YKAn mentorointiohjelman aktoriksi, jos olet motivoinut ja valmis sitoutumaan luottamukselliseen mentorisuhteeseen viiden kuukauden ajaksi. Sinun tulee olla YKAn jäsen.

Lokakuussa 2023 käynnistyvä mentorointiohjelma on suunnattu ensisijaisesti ykalaisille, joilla on jo jonkin verran kokemusta työelämästä taustalla ja joilla on tavoitteena:

 • saada sparrausta urasiirtymiin liittyviin pohdintoihin, olet esim. harkinnut siirtymistä sektorilta toiselle tai toisenlaisiin työtehtäviin,
 • tarve pohtia ammatillista identiteettiä tai työn merkityksellisyyttä tai
 • tarve löytää keinoja työn ja yksityiselämän yhdistämiseen.

Aktoreilta toivotaan aktiivisuutta myös oman mentorin etsimiseen. Jos sinulla on jo oma mentori mielessä, voit ilmiantaa hänet hakulomakkeen kohdassa ”Mitä muuta haluaisit vielä kertoa?”. Mentorisi ei tarvitse olla YKAn jäsen. YKAn mentoriohjelma tarjoaa raamit prosessille.

Mentorointiohjelmaan valituksi tulemiseen vaikuttaa kohderyhmään kuuluminen, motivaatio ja sopivan mentoriparin löytyminen suhteessa ohjelmalle asetettuihin tavoitteisiin.

Mentori

Haluatko tarjota oman osaamisesi ja kokemuksesi aktorin kehittymisen tueksi? Hae YKAn mentorointiohjelmaan mentoriksi!

Mentorina

 • pääset tukemaan toisen yhteiskuntaosaajan osaamista ja urakehitystä
 • pääset auttamaan mentoroitavaasi ammatillisen identiteetin vahvistamisessa ja osaamisen sanoittamisessa
 • laajennat omiakin verkostojasi
 • sitoudut kahteen yhteistapaamiseen sekä tapaamaan mentoroitavaasi kerran kuussa loka-maaliskuun aikana
 • sinulla on mahdollisuus osallistua vain mentoreille suunnattuihin vertaistapaamisiin, joissa opit myös itse uutta!

Toivomme mentorilta jonkin verran omalta alan työkokemusta. Vuosien lukumäärää merkittävämpää on kyky reflektoida kokemuksiaan ja kohdata aktori. Sinulla voi olla esim. kokemusta erilaisista urasiirtymistä, työskentelystä eri sektoreilta, erilaisista työtehtävistä tai pohdintoja oman alan merkityksellisyydestä.

Mentorin ei tarvitse olla YKAn jäsen. Mentorina toimiminen perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä siitä makseta palkkiota.

Mentorointiohjelmaan osallistuminen on osoitus motivaatiosta kehittää omaa osaamista tavoitteellisesti.
Se on hyvä lisä CV:ssä sekä aktorille että mentorille!

Kuinka paljon vie aikaa?

 • Ohjelma kestää noin 5 kuukautta
 • Ohjelman aikana järjestetään kaksi koko mentorointiryhmän yhteistä tapaamista verkossa. Tapaamiset on suunnattu sekä aktoreille että mentoreille.
  • Alkutapaaminen torstaina 26.10.2023 klo 17–19
  • Lopputapaaminen torstaina 14.3.2024 klo 17–19
 • Yhteistapaamisten lisäksi aktori ja mentori tapaavat ohjelman aikana ainakin 4 kertaa. Parit päättävät itse tapaamisten ajan ja toteutustavan.
 • Näiden lisäksi järjestetään kaksi vain mentoreille suunnattua verkkopohjaista vertaistapaamista. Tapaamiset järjestetään perjantaiaamuina 1.12. ja 12.1.2023 klo 9–10 (huom! päivät muuttuneet). Näihin osallistuminen on mentoreille vapaaehtoista mutta suositeltavaa.

Hae mukaan 25.8.2023 mennessä!

Haukuaika on lokakuussa 2023 alkavaan mentorointiohjelmaan on päättynyt. Ohjelmaan valituille ilmoitetaan valinnoista viimeistään 15.9.2023.

Lisätietoja

Meri Tennilä