Siirry pääsisältöön

Mentorointi

Palvelumme Jäsenpalvelut ja -edut Urapalvelut Mentorointi

YKAN MENTOROINTIOHJELMA

YKAn lokakuussa 2024 alkava mentorointiohjelma on suunnattu vastavalmistuneille ykalaisille.  Hakea voivat myös opintojen loppuvaiheessa olevat (valmistuminen 2024 aikana). Mentoroinnin tavoitteena on tarjota tukea työelämään siirtymisessä ja oman osaamisen sanoittamisessa.  

Mentorointiohjelma kestää 6 kuukautta ja toteutetaan parimentorointina. Mentorointiohjelmaan valitaan 20 mentorointiparia. Mentorointiohjelman aloitustapaaminen toteutetaan hybriditoteutuksena (Helsinki + verkko), muut yhteistapaamiset vain verkossa. Mentorointiparien tapaamiset sopimuksen mukaan livenä tai etänä.

Hakuaika lokakuussa 2024 alkavaan mentorointiohjelmaan on 4.6. – 18.8.2024. Hae mukaan aktoriksi tai mentoriksi – ja vinkkaa myös kaverille!

MITÄ ON MENTOROINTI?

Mentorointi on vuorovaikutussuhde, jonka tavoitteena on tukea aktorin ammatillista kasvua ja osaamista. Opiskelijoille suunnatut mentorointiohjelmat tarjoavat perspektiiviä urasuunnitteluun ja työnhakuun. Pidempään työelämässä oleville suunnattu mentorointi voi auttaa esim. asiantuntijuuden kehittämisessä ja urasiirtymien pohdinnoissa.  

Mentorointi perustuu aktorin ja mentorin väliseen vuorovaikutukseen. Mentoroinnin sisältö määrittyy aktorin tavoitteiden ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Teemoja voivat olla esim. oman osaamisen sanoittaminen, uratavoitteiden kirkastaminen tai ammatillisen identiteetin vahvistaminen. Vaikka mentorointi tähtää aktorin kehittymiseen, vuorovaikutteisessa prosessissa myös mentori oppii uutta. 

Onnistuneen mentoroinnin edellytykset kiteytyvät kolmeen tekijään, jotka ovat ohjelmaan sitoutuminen, luottamuksellinen suhde mentoriparin kanssa ja tavoitteellisuus. YKAn ohjelmasta mentorointiparit saavat tuen mentorointiprosessille, mm. alkuperehdytyksen sekä työkaluja prosessin eri vaiheisiin. Jokainen mentorointipari työskentelee lopulta kuitenkin itselleen sopivalla tavalla.

Sinustakin aktori tai mentori?

Aktori

Voit hakea syyskuussa 2024 alkavan mentorointiohjelman aktoriksi, jos olet valmistunut vuosina 2021–2024. Hakea voivat myös opintojen loppuvaiheessa olevat (valmistuminen 2024 aikana). Olet motivoinut ja valmis sitoutumaan luottamukselliseen mentorisuhteeseen kuuden kuukauden ajaksi. 

Tavoitteenasi voi olla, esim.  

 • ammatillisen suunnan selkeyttäminen 
 • työelämätaitojen kehittäminen 
 • verkostoitumisen edistäminen 
 • itsetuntemuksen lisääminen 
 • ammatillisen identiteetin vahvistaminen
 • alan tuntemuksen syventäminen.

Aktoreilta toivotaan aktiivisuutta myös oman mentorin etsimiseen. Onko sinulla esim. mielessä joku henkilö, joka työskentelee alallasi mielestäsi kiinnostavissa tehtävässä? Vinkkaa hänestä hakulomakkeen kohdassa ”Mitä muuta haluaisit vielä kertoa?”. Mentorisi ei tarvitse olla YKAn jäsen, eikä sinun tarvitse välttämättä kontaktoida häntä etukäteen. YKA voi kontaktoida ko. henkilöt ja kertoa tarkemmin, mitä mentorina toimiminen tarkoittaa ja ohjelmaan osallistuminen edellyttää. 

YKAn mentorointiohjelmaan aktoriksi valintaan vaikuttaa kohderyhmään kuuluminen, mentoroinnille asetetut realistiset odotukset, motivaatio ja sopivan mentorin löytyminen.

Sinun tulee olla YKAn jäsen. 

Aktorit vastaavat itse aloitustapaamisen (Helsingissä 24.10.2024) mahdollisista matkakuluista.

Mentori

Haluatko tarjota oman osaamisesi ja kokemuksesi vastavalmistuneiden yhteiskuntaosaajan tueksi? Hae YKAn mentorointiohjelmaan mentoriksi! 

Mentorina voit 

 • auttaa aktoria hahmottamaan vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan ja uratavoitteitaan 
 • tarjota aktorille mahdollisuus reflektoida omia työelämätaitojaan ja kehittämismahdollisuuksia 
 • auttaa aktoria alan kannalta kiinnostavien verkostojen kartoittamisessa 
 • auttaa aktoria ymmärtämään omia vahvuuksia sekä rohkaista itsenäiseen itsensä kehittämiseen 
 • auttaa vastavalmistunutta rakentamaan vahvaa ammatillista identiteettiä ja itseluottamusta alan asiantuntijana 
 • tutustuttaa vastavalmistunut alan trendeihin, työmarkkinoiden vaatimuksiin ja mahdollisiin uramahdollisuuksiin. 

Toivomme mentorilta vähintään viiden vuoden kokemusta yhteiskunta-alalta. Vuosien lukumäärää merkittävämpää on kyky reflektoida kokemuksiaan ja kohdata aktori. 

Mentorin ei tarvitse olla YKAn jäsen.

Mentorina toimiminen perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä siitä makseta palkkiota. Matkakulut aloitustapaamiseen (Helsingissä 24.10.2024) korvataan mentoreille.

Kuinka paljon vie aikaa?

Ohjelma kestää 6 kuukautta. 

Ohjelman aikana järjestetään yhteensä viisi tilaisuutta, joista yksi lähitilaisuutena Helsingissä. Kaikki tapaamiset on suunnattu sekä aktoreille että mentoreille.

 • Alkutapaaminen torstaina 24.10.2024 klo 17–19, Helsinki/verkko.
 • Sukellukset mentorointiteemoihin 1–3:
  • Ti 26.11.2024 klo 18–19, verkko
  • Ti 14.1.2024 klo 18–19, verkko
  • Ti 11.3.2024 klo 18–19, verkko
 • Lopputapaaminen torstaina 24.4.2025 klo 17–19, verkko

Mentorointiohjelman alku- ja lopputapaamiseen osallistuminen on pakollinen osa ohjelmaa.

Sukellukset mentorointiteemoihin ovat myös suositeltavia. Ne on suunniteltu tukemaan mentorointiprosessia ja niistä saa myös kimmokkeita mentorointitapaamisten keskusteluihin.

Näiden lisäksi mentorointiparit tapaavat ohjelman aikana ainakin 5 kertaa. Parit päättävät itse tapaamisten ajan ja toteutustavan.

Haku YKAn mentorointiohjelmaan alkaa 4.6.2024

Hae mukaan YKAn mentorointiohjelmaan 4.6. – 18.8.2024 välisenä aikana.
Ohjelmaan valituille ilmoitetaan valinnoista viimeistään 15.9.202
4.

Lisätietoja

Meri Tennilä