Siirry pääsisältöön

Mentorointi

Palvelumme Jäsenpalvelut ja -edut Urapalvelut Mentorointi

Mentorointi voi sopia sinulle, jos pohdit 

  • omien uratoiveidesi ja -haaveidesi kirkastamista 
  • erilaisia ura- ja työvaihtoehtoja ja –mahdollisuuksia 
  • urasiirtymää uuteen rooliin, esimerkiksi esihenkilö- tai johtotehtäviin 
  • paluuta työelämään esimerkiksi perhevapaan jälkeen 
  • miten voisit tunnistaa omaa osaamistasi 
  • mitä osaamistasi haluat käyttää ja kehittää 
  • miten voisit paremmin tunnistaa ja kertoa omasta osaamisestasi ja uratoiveistasi  
  • verkostojesi laajentamista.

YKA on järjestänyt mentorointiohjelmia jo pitkään. Vastataksemme paremmin muuttuneen työelämän myötä kasvaneeseen tarpeeseen saada mentorointia uran eri vaiheissa, ovat ohjelmamme olleet parin viime vuoden aikana ryhmä- ja vertaismentorointiohjelmia. Vuoden 2021 ohjelma järjestettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston alumnitoiminnan kanssa. Seuraava ohjelma starttaa alkuvuodesta 2023!

Mentorointialumni ylläpitää YKAn mentorointiohjelmissa syntyneitä verkostoja ja tarjoaa mahdollisuuden keskustella ajankohtaisista työelämän ilmiöistä. Alumni toimii myös YKAn mentoripoolina: mentoria tai aktoria etsivät ykalaiset voivat etsiä sellaista alumnin joukosta. Alumniin liittyminen ei kuitenkaan velvoita toimimaan jatkossa mentorina.

Mentorointi on menetelmä, jonka avulla on perinteisesti siirretty kokemusperäistä tietoa ja osaamista kokeneilta taitajilta nuoremmille. Mentoroitava eli aktori saa tietoa työelämästä ja ennen kaikkea työkaluja omien uratoiveiden kirkastamiseen. Mentorina toimiva taas saa uusia näkökulmia, pääsee hyödyntämään omaa kokemustaan ja tukemaan aktoria työuralla etenemisessä. 

Nykyään yhä useampi meistä kuitenkin löytää itsensä uran eri vaiheissa tilanteesta, jolloin on jonkun uuden äärellä – joko alaa vaihtaessa, työtehtävin ja roolien muuttuessa, tai vaikkapa palatessa työelämään poissaolon jälkeen. Työelämässämme, jossa ei enää juuri ole ennakoitavia urapolkuja, mentorointi onkin yhä enemmän reflektoiva, yhdessä tietoa ja ymmärrystä luova prosessi. Mentorointiohjelmassamme panostetaankin yhteiseen oppimiskokemukseen ja vastavuoroisuuten. Myös mentorit saavat itselleen tilaisuuden ja työkaluja reflektoida omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan. 

Pääpaino mentorointiohjelmassa rakentuu oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen, generalistin/yhteiskuntatieteilijän osaamiseen, uratarinaan ja asiantuntijaidentiteettiin, mahdollisuuksien tunnistamiseen ja uratoiveiden konkretisoimiseen. Usein tämä tarkoittaa myös todellisessa työnhakuprosessissa sparraamista, mutta työnhaku ohjelman aikana ei ole välttämätöntä.  

YKAn mentorointiohjelmat koostuvat tyypillisesti yhteisistä aloitus- ja lopetustapaamisista, sekä toivottuihin aihealueisiin liittyvistä välitapaamisista. Näiden välillä mentorointiparit tai -ryhmät tapaavat toisiaan. Joka mentorointiohjelmalla on käytössä myös sähköinen työskentelyalusta yhteydenpitoon, keskusteluun ja materiaaleille. Ohjelma kestää puolisen vuotta.

Työskentely on tavoitteellista, ja sekä aktorit että mentorit saavat coachaavia yksilö- ja ryhmätehtäviä. Ohjelman aikana kuullaan usein myös ykalaisten uratarinoita. Jokainen ohjelmaan osallistuva saa itselleen urakyvykkyyksiä, joita soveltaa erilaisiin uratilanteisiin, ja joista on toivottavasti paljon iloa ja hyötyä pitkään työelämässä ja omalla uralla. 

Oleellista mentorina olemisessa on, että on sen verran työelämäkokemusta ja oman asiantuntijuuden ja osaamisen kasvua, että pystyy keskustelemaan niistä muiden kanssa – pystyy reflektoimaan esim. miksi on päätynyt opintoihinsa ja niihin työpaikkoihin, joissa on ollut, miten näkee omat roolinsa/tehtävänsä suhteessa niihin organisaatioihin, joissa on ollut, mitä osaamista itsellä on, ja mikä osaaminen on kulloinkin ollut hyödyllistä ja vaikuttavaa. 
 
Mentorilla ei tarvitse olla niin sanotusti oikeita tai valmiita vastauksia aktoreiden pohdintoihin. Omissa pohdinnoissa ja yhteisessä keskustelussa toivottavasti syntyy oivalluksia, näkemyksiä ja uuttakin osaamista. Rakennamme ohjelman siten, että myös mentorit saavat työkaluja tähän. Toivomme, että mentorit pystyvät valaisemaan erilaisia urapolkuja ja tapoja soveltaa yhteiskuntatieteellistä osaamista ja maailmankatsomusta aktoreille ja toisilleenkin.

Lisätietoja

Heini Hult-Miekkavaara

Heini Hult-Miekkavaara