Siirry pääsisältöön

Oikeusturva

Palvelumme Jäsenpalvelut ja -edut → Oikeusturva

Tutustu oikeusturvaasi

YKAn jäsenmaksuun sisältyvien lakineuvontapalveluiden lisäksi YKAn jäsenillä on oikeusturva, josta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

Oikeusturva kattaa jäsenen omaa työ- tai virkasuhdetta koskevia riita- ja rikosasioita, jotka oikeusturvan ehtojen mukaan kuuluvat oikeusturvan piiriin ja joissa YKA katsoo oikeusturvan myöntämisen asian laatuun nähden tarkoituksenmukaiseksi.

Oikeusturvan piirissä ovat myös itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat jäsenet, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä, päätoimisessa luottamustoimessa työskentelevät jäsenet sekä jäsenet, jotka ovat hakeneet työ- tai virkasuhteeseen. 

Oikeusturvasta korvataan kuluja enintään oikeusturvaehtojen mukainen jäsenkohtainen oikeusturvan määrä, jonka suuruus riippuu jäsenyyden kestosta. Myös jäsenen omavastuuosuuden suuruus riippuu jäsenyyden kestosta.

Mitä pidempään jäsen on ollut yhtäjaksoisesti jäsenenä, sitä suurempi hänen oikeusturvansa on ja sitä pienempi hänen omavastuunsa on.

Jäsenyys  Oikeusturva  Omavastuu 
     
alle 1 v  10 000 eur  20 % 
1-5 v  15 000 eur  15 % 
5-10 v  17 500 eur  12 % 
yli 10 v  20 000 eur  10 % 

 

Voit tarkistaa liittymispäiväsi eli jäsenyytesi pituuden verkkoasioinnista.

Oikeusturvan käyttäminen edellyttää YKAn juristin tai neuvottelupäällikön tekemää oikeusturvapäätöstä, joten oikeusturvaa tarvitsevan jäsenen tulee ensin olla yhteydessä YKAan.

Jos jäsen on antanut toimeksiannon asiamiehelle olematta ensin yhteydessä YKAan, oikeusturvan määrä on jäsenyyden kestosta riippumatta enintään 10 000 euroa ja omavastuu 20 %. Oikeusturva voidaan tällöin myös jättää kokonaan myöntämättä. 

Jäseneksi liittyvälle oikeusturva voidaan myöntää, kun YKAn hallitus on hyväksynyt hänet jäseneksi ja hän on maksanut ensimmäisen jäsenmaksulaskun. Oikeusturva voidaan myöntää myös ennen jäsenyyden alkamista tapahtuneiden tapahtumien perusteella. 

Tutustu tarkemmin oikeusturvan ehtoihin alla.