Siirry pääsisältöön

Maailmanparannusforum

Palvelumme → Jäsenpalvelut ja -edut → Koulutukset ja tapahtumat → Maailmanparannusforum

YKAn ja TEKin Maailmaparannusforum - verkosto kestävyyshaasteille

Tule Maailman­parannusforumiin!

Valmennuskonsepti tuo yhteen yhteiskunta-alan ja teknologian asiantuntijat kestävän kehityksen tavoitteiden äärelle merkityksellisemmän (työ)elämän luomiseksi. Valmennus järjestetään syksyllä 2022.

YKAn ja TEKin Maailmanparannusforum on valmennus, jonka avulla saat ja kehität työkaluja aikamme kinkkisten ongelmien ratkomiseen niin työssä kuin omassa elämässäsi. Inspiroivat keynote-puhujat, ryhmäharjoitukset ja valmennuskertojen väliset itsenäiset reflektointitehtävät takaavat mahdollisuuden sukeltaa itseen ja ympäröivään yhteiskuntaan uusilla tavoilla.

Teemaa käsitellään ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyystavoitteiden mukaisesti. Maailmanparannusforum koostuu neljästä valmennuskerrasta. Jokaisen valmennuskerran teemaan johdattelee asiantuntijaluento, ja teemoja työstetään ryhmätyöskentelynä pienryhmissä.

Maailmaparannusforumin aikataulu:

  • tiistai 20.9. klo 17-20
  • tiistai 11.10. klo 17-20
  • torstai 10.11. klo 17-20
  • keskiviikko 7.12. klo 17-20

Parhaimmillaan valmennus tarjoaa mahdollisuuden löytää elinikäinen poikkitieteellinen ammatillinen vertaisverkosto aikamme haasteiden ratkaisemiseen. Pääset kasvattamaan ja omaa asiantuntijuuttasi ja vaikuttamisen keinoja, ja tunnistamaan mahdollisuuksia tehdä kestäviä urapäätöksiä.

Syksyllä 2022 järjestettävä valmennus on järjestyksessään kolmas. Valmennukseen osallistuneet muodostavat alumniyhteisön, jonka ensimmäinen tapaaminen oli toukokuussa 2022. Tilaisuudessa käsiteltiin monimuotoisuutta ja inklusiivisyyttä työelämässä.

Maailmanparannusforum on lämminhenkinen ja inklusiivinen tapa jäsentää omaa itseä ja ympäröivää maailmaa sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Ajatusten avoin jakaminen ja yhteisen turvallisen tilan luominen ovat valmennuksen keskiössä.

Valmennuksesta on mahdollista saada sähköinen Open Badge -osaamismerkki.

Ilmoittaudu!

Ohjelman kuvaus

Valmennuskerta 1: Ympäristön kestävyys

Puhujina Jussi-Pekka Teini, DI, kestävän teknologiayhteiskunnan asiantuntija, TEK (toinen puhuja vahvistuu myöhemmin)

Maailmanparannusforum lähestyy maailmanparannusta kestävän kehityksen kolmen pääulottuvuuden kautta: ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävän kehityksen kautta. Ensimmäisellä valmennuskerralla tutustumme ympäristölliseen kestävyyteen, jossa planetaaristen rajojen hahmottaminen ja nykypäivän isot ympäristökriisit, ilmastonmuutos
ja luontokato, ovat keskeisiä teemoja.

Ensimmäisellä valmennuskerralla esittelemme aluksi valmennusohjelman kokonaiskuvan sekä kuulemme, miten mahdollisuudet kestävän kehityksen edistämiseen osana omaa uraa ovat kehittymässä yhteiskunnassa. Valmennuskerran pääpuhujalta kuulemme asiantuntija-alustuksen ympäristöllisen kestävyyden nykytilasta, kehityssuunnista ja tunnistetuista muutostarpeista yhteiskunnassa. Alustuksen jälkeen valmennuksen osallistujat käyvät fasilitoituja pienryhmäkeskusteluja ympäristön kestävyyteen liittyvistä kysymyksistä. Osallistujat pääsevät myös tutustumaan omaan pienryhmäänsä, jonka kanssa etenevät läpi valmennusohjelman tehden tapaamiskertojen välille annettuja välitehtäviä ja käyden
merkityksellisiä keskusteluja myös tulevien valmennuskertojen aikana.

Valmennuskerta 2: Sosiaalinen kestävyys

Puhujana Tuuli Hirvilammi, Valt.tri, dosentti, kestävään hyvinvointiin ja monitieteiseen ekososiaalipolitiikan tutkimukseen erikoistunut sosiaalipolitiikan ja hyvinvoinnin tutkija.

Maailmanparannusforumin toisella valmennuskerralla aiheena on sosiaalinen kestävyys. Kestävyysmurroksen sosiaaliseen ulottuvuuteen pureudutaan valmennuskerran pääpuhujan johdolla Suomen kontekstissa. Keskustelu kestävyyssiirtymän sosiaalisesta ulottuvuudesta Suomessa liittyy erityisesti kokemukseen oikeudenmukaisuudesta. Oikeudenmukaisuuden tunne on koetuksella, kun ihmiset kokevat arjessaan ei-toivottuja muutoksia, kuten työpaikan menetys tai liikkumisen tai kodin lämmittämisen hintojen nousu. Globaalissa kontekstissa siirtymän oikeudenmukaisuuteen liittyy lukuisia tärkeitä lisäulottuvuuksia, kuten riittävän elintason takaaminen kehittyvissä maissa.

Valmennnuskerta 3: Taloudellinen kestävyys

Puhujana Riina Bhatia, VTM, Suomen Rethinking Economics -ryhmän pj.

Valmennusohjelman kolmannella tapaamiskerralla keskitymme talouden ja kestävyyden yhteenkytkentään ja ristiriitoihin. Nykyisen kompleksin talousjärjestelmän hahmottaminen ei ole missään nimessä helppoa, jonka myötä myös muutostarpeiden tunnistaminen on hyvin vaikeaa. Monet suhtautuvat kriittisesti nykyisen kasvuhakuisen talousjärjestelmän mahdollisuuksiin asettua kestävän kehityksen rajoihin, ja viime vuosina ollaankin nähty useita vaihtoehtoisia talousmalleja edistäviä liikkeitä. Näitä ovat esimerkiksi donitsitalous- ja Rethink Economics -verkostot.

Riippumatta siitä, uskooko kasvuhakuisen talouden olevan vaihtoehto kestävässä yhteiskunnassa, on selvää että talousjärjestelmään on tehtävä merkittäviä muutoksia, jotta yhteiskunta saadaan kestävälle pohjalle. Nykytila ei ole siis vaihtoehto, ja jos muutos kerran on pakostakin tulossa, on nyt paras hetki vaikuttaa muutoksen suuntaan. Valmennuskerran pääpuhuja inspiroi meitä tähän pohdintaan.

Valmennuskerta 4: Kohti kestävää ja vastuullista uraa

Puhujina Heikki Koponen, DI, Market Analysis and Sourcing Manager, Fortum sekä  Heini Hult-Miekkavaara, VTM, osaamispalveluiden asiantuntija, uravalmentaja, YKA

Viimeisellä tapaamiskerralla kudomme valmennusohjelman lankoja yhteen ja inspiroimme etsimään omalle uralle uusia, kestävyyspainotteisia suuntauksia. Mitä on vastuullinen ura, ja miten voimme tehdä kestäviä urapäätöksiä? Kuulemme myös inspiroivan alustuksen kestävyysmurroksen omalle työuralleen tehneeltä. Valmennuskokonaisuuden päätöksenä puretaan pienryhmien tuottamat välitehtävät ja keskustellaan siitä, millaisiin erilaisiin ratkaisuihin ja tulevaiskuviin eri ryhmät ovat päätyneet, ja miksi.

 

Valmennuksen fasilitoi Sofi Perikangas.

Sofi Perikangas on strateginen palvelumuotoilija, tutkija ja kouluttaja. Hänellä on vuosien kokemus palvelumuotoilusta, palveluorganisaatioiden kehittämisestä ja eri alojen ammattilaisten valmentamisesta. Sofi on erikoistunut verkostoajatteluun ja transitiotutkimukseen sekä siihen, kuinka muotoilun työkalut ja ammattimainen fasilitointi tukevat vuorovaikutusta, tiedon tuottamista ja kestävämmän tulevaisuuden luomista.

Lisätietoa

Heini Hult-Miekkavaara

Heini Hult-Miekkavaara

Tule mukaan Maailmanparannusforumiin!