Siirry pääsisältöön
23.5.2023

Yhdessä kohti vahvempaa ja vaikuttavampaa YKAa – tutustu uuteen strategiaan

YKAn strategia vuosille 2023–2026 on nyt valmis. Millainen prosessi oli ja mihin uudessa strategiassa kannattaa kiinnittää huomiota? Miten jäsenten ääni näkyy ja kuuluu?

Hei YKAn jäsenet! Olemme iloisia ja ylpeitä voidessamme ilmoittaa, että YKAn uusi strategia on nyt valmis. YKAn valtuusto hyväksyi sen kevätkokouksessaan 29.4.2023. Kiitämme kaikkia prosessiin osallistumisesta – ilman teidän panostanne emme olisi päässeet näin hyvään lopputulokseen. Erityisen ilahduttavaa oli, että niin monet vastasivat jäsenkyselyyn ja kommentoivat taustamateriaaleja Mirossa. Kiitos myös strategiaprosessin kick off -päivään osallistumisesta!

Viestinne oli selkeä: palveluihin ja jäsenviestintään ollaan tyytyväisiä, vaikuttavuuteen ja näkyvyyteen toivotaan parannusta. Toisaalta vastauksistanne ei välittynyt tarvetta isoille korjauksille, sillä suunta on jo hyvä. Siksi teimme strategiasta nimenomaan kehittämisstrategian. Emme muuta kaikkea olemassa olevaa, vaan fokusoimme siihen, mikä on keskeistä juuri nyt.

Strategian tekeminen on myös sen valitsemista, mihin ei keskitytä. Arjen kiireissä päätösten tekeminen ja linjausten vetäminen on vaikeaa, joten strategiassa esitetyt suuntaviivat seuraaviksi neljäksi vuodeksi ovat erittäin hyödylliset.

Valitsimme strategiakauden kestoksi neljä vuotta kahdesta syystä: ensinnäkin neljä vuotta on nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä sopiva sykli. Nelivuotinen strategiakausi soveltuu myös hyvin siihen, että YKAn valtuusto valitaan aina neljäksi vuodeksi.

 

Avoimuus, oikeudenmukaisuus ja rohkeus toiminnan kivijalkana

Strategiaprosessin aluksi kävimme keskustelua YKAn arvoista. Pidimme edellisen strategiakauden arvoja edelleen sopivina, joten jatkossakin toimintamme kivijalat ovat avoimuus, oikeudenmukaisuus ja rohkeus. Uskallan väittää, että päätöksiä ja ratkaisuja tehdessämme mietimme aina, ovatko ne linjassa arvojemme kanssa.

Visiota ja missiota tehdessämme keskityimme pohtimaan, onko toiminta-ajatus yhä yhteisesti jaettu, onko suunta edelleen sama ja miten kaikki tämä tiivistetään napakkaan muotoon. Edellisen strategian ajatusta YKAsta uuden ajan ammattiliittona pidettiin edelleen hyvänä ja ajankohtaisena, joten uusi muotoilu rakennettiin sen pohjalta.

Visiomme on ”Paremmalla työelämällä kohti hyvinvoivaa, kestävää ja yhdenvertaista yhteiskuntaa”. Missiomme kuuluu näin: ”Olemme uuden ajan ammattiliitto sekä yhteiskuntaosaajan työelämän paras asiantuntija ja tuki. Rakennamme vaikuttamalla parempaa työelämää.” Itse olemme hyvin tyytyväisiä mielestämme juuri YKAlle sopiviin kuvauksiin. Mitä ajatuksia nämä sinussa herättävät?

 

Strategiakaudella 2023–2026 meillä on kuusi painopistettä:

  1. Vaikuttavuuden lisääminen: Jäsenkyselyssä kerroitte, että YKAn näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pitäisi parantaa. Uudella strategiakaudella teemmekin YKAsta entistä vaikuttavamman ammattiliiton, joka pystyy ajamaan jäsentensä etuja tehokkaasti ja näkyvästi. Kehitämme toimintaamme ja kohdistamme vaikuttamisen hyvinvoivan, kestävän ja yhdenvertaisen työelämän edistämiseen.
  2. Vaikuttamisen ja edunvalvonnan viestinnän vahvistaminen: Jäsenkyselyn perusteella jäsenviestintämme on onnistunutta. Vaikuttamisviestintäämme taas on syytä parantaa. Suuntaammekin uudella strategiakaudella viestintäresursseja aiempaa vahvemmin vaikuttamisen kärkiteemoihin.
  3. Kumppaniverkoston laajentaminen: Tunnistamme strategiset kumppanit valittujen vaikuttamisen painopistealueiden mukaan. Jatkamme yhteistyötä muiden liittojen kanssa ja etsimme aktiivisesti myös uusia, vaikuttavuuttamme tukevia yhteistyökumppaneita.
  4. Jäsenhankinnan tehostaminen: Jäsenmäärän kasvattaminen on tärkeää, sillä se auttaa YKAa saavuttamaan entistä suurempaa vaikuttavuutta. Nyt keskitymmekin vahvistamaan jäsenhankintaa ja läsnäoloamme kampuksilla. Haluamme, että YKA tulee tutuksi kaikille yhteiskunta-alan opiskelijoille jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
  5. Yhteisöllisyyden rakentaminen: Uskomme, että vahva yhteisöllisyys on YKAn menestyksen avaintekijä. Edistämme jäsentemme välistä verkostoitumista ja yhteistyötä sekä luomme entistä enemmän mahdollisuuksia osallistua liiton toimintaan ja tapahtumiin. Koska olemme valtakunnallinen liitto, yhteisöllisyyden rakentuminen painottuu erityisesti jokaisen jäsenen omaan lähialueeseen.
  6. YKAn rooli ammattiyhdistysliikkeessä: Vaikutamme jatkossakin akavalaisen ay-liikkeen sisällä aktiivisesti ja arvojemme mukaisesti. Olemme avoimuuden, demokraattisten toimintatapojen ja yhdenvertaisuuden puolestapuhuja. Pidämme esillä jäsenistön moninaisuutta emmekä tee ainoastaan keskivertojäsenen edunvalvontaa.

 

Kohti entistä vahvempaa ja vaikuttavampaa YKAa

Uusi strategia on meille kaikille tärkeä askel kohti entistä vahvempaa ja vaikuttavampaa YKAa. Toivomme, että te jäsenet tunnette itsenne kuulluiksi ja arvostetuiksi osana tätä prosessia. Haluamme jatkossakin kuulla mielipiteitänne ja ajatuksianne, jotta voimme yhdessä kehittää YKAa entistä paremmaksi ammattiliitoksi.

Toivomme, että strategian toteuttaminen näkyy konkreettisesti jäsentemme arjessa ja YKAn toiminnassa. Vaikka strategia antaakin selkeät linjaukset tulevaisuutta varten, tiedostamme myös, että muutokset eivät tapahdu yhdessä yössä. Tarvitsemme tukeanne ja aktiivista osallistumistanne, jotta voimme yhdessä saavuttaa strategiaan kirjatut tavoitteet ja viedä YKAn uudelle tasolle.

Kiitos vielä kerran teille kaikille osallistumisestanne strategiaprosessiin! Panoksenne on ollut korvaamaton. Olemme todella innoissamme siitä, että voimme lähteä toteuttamaan uutta strategiaa.

Yhdessä olemme vahvempia. Yhdessä voimme saavuttaa suuria asioita jäsenistön, YKAn ja koko yhteiskunnan hyväksi.

 

Maria Teikari
YKAn Strategiajohtaja

Lisätietoja

Maria Teikari