Siirry pääsisältöön
16.3.2021

Palkkaneuvonta tarjoaa faktaa ja sparrausta palkkapohdintojen tueksi

Jokainen pohtii jossakin vaiheessa uraansa sitä, onko oma palkka riittävä suhteessa työn vaativuuteen. Palkka-asiat ovat mielessä yleensä myös työnhaussa, kun useimmissa työpaikkailmoituksissa pyydetään hakijalta palkkatoivetta. Mutta miten sopiva palkka määritellään? YKAn palkkaneuvonnassa jäsenet saavat punnittua tietoa ja räätälöityä ohjausta palkkapohdintojensa tueksi. Lue lisää!

Palkkaneuvonta on yksi YKAn yksilötason edunvalvonnan ja jäsenpalveluiden merkittävistä osasista. Liiton nettisivuille on koottu palkkasuosituksia esimerkiksi opintojen eri vaiheissa oleville sekä vastavalmistuneille. Palkkaneuvontaa ei kuitenkaan anneta vain uransa alkuvaiheessa oleville, vaan sitä voivat hyödyntää hyvinkin erilaisissa työmarkkinatilanteissa olevat jäsenet. Neuvontaa tarvitaan usein esimerkiksi palkankorotustilanteessa, työpaikkaa vaihtaessa, uusissa tehtävissä, kesätyössä sekä opintojen ohessa tehtävässä työssä. Toisille palkkaneuvonta tuo aivan uudenlaista ymmärrystä palkkaan ja palkkakehitykseen liittyen, kun taas toisille neuvonta toimii tarpeellisena ”uskonvahvistuksena” sille, mitä itsekin on palkka-asioista pohtinut.

 

Mihin palkkasuositukset perustuvat?

YKAlla on paras tuntuma siihen, miten alamme työmarkkinoilla ansaitaan. Liitto on kerännyt palkkadataa vuodesta 1994 alkaen työmarkkinatutkimuksen osana. Palkkaneuvonta ei rajoitu kuitenkaan vain omaan dataamme, vaan neuvonnassa hyödynnetään erityisesti yksityisen sektorin ja järjestöjen osalta myös muiden akavalaisten liittojen keräämää tietoa sekä työnantajapuolen kokoamaa palkkadataa. Näitä tietolähteitä yhdistellen voidaan hahmotella erilaisten tilanteiden palkkatasoja relevantisti. Palkkaneuvonta on palvelu, jota todellakin kannattaa hyödyntää – vastaavaa tietoa ja neuvontaa et saa kuin olemalla YKAn jäsen.

 

Mihin palkkaneuvontaa tarvitaan?

Usein työpaikkaa haettaessa on esitettävä palkkatoive. Joitain poikkeuksia lukuun ottamatta yksityisen sektorin palkat ovat sopimuspalkkoja. Myös julkisen sektorin työpaikkojen osalta voi olla tarpeellista saada tietoa siitä, millaiset palkkausjärjestelmillä määrätyt palkat ovat käytännössä. Kirjallisissa suosituksissa palkkaa voidaan hahmotella vain yleisellä tasolla. Hyvin usein on hyödyllisempää tarkastella jäsenen omakohtaista tilannetta tietyn kiikarissa olevan työpaikan suhteen tapauskohtaisesti kuin pelkkiä palkkasuosituksia lukien. Näin päästään kartoittamaan erilaisia palkkaan liittyviä tärkeitä osatekijöitä. Niihin kuuluvat esimerkiksi hakijan osaamisen ja kokemuksen sopivuus suhteessa haettavan työpaikan kriteereihin sekä työnantajan koko, toimiala ja sijainti.

Toisinaan palkkaneuvonnan avulla voidaan tunnistaa myös palkkaukseen liittyviä rakenteellisia ongelmia, joita voivat olla esimerkiksi palkkakuoppa tai palkkatasa-arvokysymykset. Neuvonnassa pyritään antamaan malleja ongelmien ratkaisemiseksi.

 

Miten voin saada palkkaneuvontaa?

Palkkaneuvontaa tehdään niin sähköpostitse kuin puhelimitsekin jäsenen toiveiden mukaan. YKAssa palkkaneuvontaa antavat neuvottelupäälliköt Nuutti Pursiainen ja Petri Toiviainen. Jos sinulla on palkkaan liittyviä kysymyksiä, ole yhteydessä Nuuttiin ja Petriin! Löydät heidän yhteystietonsa palkkaneuvonnan sivulta.