Siirry pääsisältöön
10.3.2019

Lakimies-nimikkeen monimuotoisuus säilytettävä

Ylen 23.01.2019 julkaisemassa jutussa oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoo oikeusministeriössä käynnistetystä hankkeesta, jolla on tarkoitus suojata lakimies-nimike vain oikeustieteellisen maisterintutkinnon (OTM) suorittaneiden käyttöön. Tällä hetkellä vain asianajaja on suojattu ammattinimike. Muutkin kuin oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittaneet voivat käyttää lakimiehen ja juristin titteliä.

Esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa annettavaa, hallintotieteiden kandidaatin (HTK) ja hallintotieteiden maisterin (HTM) tutkintoihin johtavaa juridiikan erikoisaloille pätevöittävää yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutusta kutsutaan lyhyemmin erikoisjuristitutkinnoksi. Itä-Suomen yliopiston HTK/HTM-tutkinnon suorittaneen tutkintorakenteeseen sisältyy pelkästään kandivaiheessa oikeustieteellisiä opintoja vähintään yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 opintopistettä) ja tiettyyn oikeudenalaan keskittyvät pääaineopinnot (25+35 opintopistettä). Lisäksi suurin osa opiskelijoista suorittaa vähintään yhden oikeustieteellisen sivuaineen.

Tarkoituksena on, että opiskelija saa valitsemistaan oikeudenaloista perinteisiä oikeustieteellisiä tutkintoja laajemman tietämyksen. Moni tutkinnon suorittanut sijoittuu juristin ja lakimiehen tehtäviin. Lakimies ja juristi -sanojen käytön rajoittaminen hankaloittaisi uniikin tutkinnon määrittelyä työnhakutilanteessa.

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa oikeustieteiden laitoksella erikoisjuristeiksi opiskelevien ainejärjestö Legio Ostiensis ry toivoo, että oikeusministeriö huomioi selvityksessään oikeustieteellisen koulutuksen monimuotoisuuden Suomessa. Juristi-sanan suojaaminen ammattinimikkeeksi vain OTM:n suorittaneiden käyttöön rajaa ulkopuolelleen monta ’laaja-alaisesti, eri oikeudenalojen kokonaisuutta’ opiskellutta. Juristi-termiä tulisi käyttää kuvaamaan kattavaa oikeudellista koulutusta saaneen henkilön osaamista ja tehtävän toimenkuvaa tutkintonimikkeestä riippumatta.

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry tukee Legio Ostiensis ry:tä oikeustieteellisen koulutuksen monimuotoisuuteen liittyen. Lakimies-nimikkeen rajaaminen vain oikeustieteellisen maisteritutkinnon (OTM) käyttöön olisi eriarvoistavaa ja vaikeuttaisi yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntijakoulutuksen määrittelyä tulevaisuudessa. Lisäksi muutos rajoittaisi juridiikan erikoisaloille pätevöittävän tutkinnon työmahdollisuuksia.

 

Legio Ostiensis ry
Julkisoikeuden ainejärjestö

 

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry
Valtio-, yhteiskunta- ja hallintotieteitä opiskelevien etujärjestö