Siirry pääsisältöön
29.6.2023

Yhteistiimi: Kertapalkkiot maksuun 30.6.2023

Kunta- ja hyvinvointialan 467 euron kertapalkkiot tulevat maksuun kesäkuun lopussa. Edellytyksenä on yhdenjaksoinen työ- tai virkasuhde.

Kunta- ja hyvinvointialan työ- ja virkaehtosopi­muksiin on sovittu euromääräinen kertapalkkio. 467 euron suuruinen kertapalkkio tulee maksuun 30.6. kaikille, jotka ovat olleet yhdenjaksoisesti työ- tai virkasuhteessa kuntaan tai hyvinvointialueeseen ajalla 2.–31.5.2023.

Tämän erän lisäksi maksetaan lisäkertapalkkiot KV­TES-liitteen 5 henkilöstölle (120 euroa) ja OVTES G-osion henkilöstölle (150 euroa). Nämä työntekijäryhmät saavat siis kaksi kertapalkkiota.

Kertapalkkiosta pidätetään verot kuten muustakin palkasta.

 

Kertapalkkio maksetaan, jos työ- tai virkasuhde on yhdenjaksoinen

Yhdenjaksoinen työ- tai virkasuhde tarkoittaa, että tou­kokuussa työ- tai virkasuhde ei ole katkennut siten, että väliin tulisi yhdenkään päivän katkoksia. Jos työ- tai virka­suhde päättyy ja uusi alkaa heti seuraava päivänä, ky­seessä on yhdenjaksoinen työ- tai virkasuhde. Jos työ tai vir­kasuhteessa on yhdenkin päivän katkos, kyseessä ei ole yhdenjaksoinen työ- tai virkasuhde. Esimerkiksi jos määrä­aikaisten työsuhteiden väliin jää vaikkapa viikonloppu ilman työsuhdetta, ei kertapalkkiota makseta. Myös jos työsuhde on alkanut tai loppunut toukokuussa siten, että alku- tai loppupäähän jää palvelussuhteettomia päiviä, ei kertapalkkiota makseta.

Työ-/virkasuhde on voimassa myös palkallisten ja palkattomien työ-/virkavapaiden aikana, joten oikeus kertapalkkioon on olemassa niiden aikana. Siten esimer­kiksi kesäloma, perhevapaa, opintovapaa tai muu palkal­linen tai palkaton vapaa ei estä kertapalkkion saamista, kunhan taustalla on työ-/virkasuhde voimassa. Kerta­palkkion saaminen ei siis edellytä, että kyseisenä aikana maksettaisiin palkkaa. Myös opiskelijat, jotka tekevät työharjoittelua työ/virkasuhteessa, joka on voimassa toukokuun ajan, saavat kertapalkkion kesällä.

 

Osa-aikaisille kertapalkkio maksetaan osa-aikaprosenttiin suhteutettuna

Osa-aikaisen työntekijän/viranhaltijan osalta käytetään osa-aikaprosenttina 31.5.2023 voimassa olevaa osa-aika­prosenttia. Jos siis työntekijä/viranhaltija tekee 31.5. vaik­kapa 60-prosenttista työaikaa, saa hän kertakorvauksena 60 % 467 eurosta eli 280,20 euroa. Jos työntekijän/viran­haltijan osa-aikaprosentti muuttuu kesken toukokuun, käytetään maksuperusteena 31.5. voimassa olevaa pro­senttia. Jos siis esimerkiksi siirtyy kokoaikaiseen työhön juuri 31.5. tai sitä ennen, saa kertakorvauksen täysimää­räisenä, vaikka olisi suurimman osan toukokuuta ollut osa-aikainen.

Jos olet epävarma omasta kerta­palkkiostasi, kysy lisää omalta luot­tamusmieheltäsi!

Katja Vähäkangas
erityisasiantuntija
Suomen Psykologiliitto

 

Teksti on julkaistu alun perin kunnissa ja hyvinvointialueilla työskentelevien akavalaisten Yhteistiimi-jäsentiedotteessa 2/2023.