Siirry pääsisältöön
8.4.2020

Kuka on generalisti

Generalistit – me YKAssakin puhumme heistä paljon, ja heitä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Lintuperspektiivistä tulevaisuuden tähyäminen, kriittinen ajattelu, monitieteisyys, alojen välinen yhteistyö ja ratkaisujen hakeminen yllättävistä paikoista ovat juuri sitä, mitä ihmiskuntaa haastavien kiperien ongelmien ratkominen edellyttää, kirjoittaa YKAn erityisasiantuntija Piritta Jokelainen.

Generalistit – me YKAssakin puhumme heistä paljon. Suomalaisessa koulutus- ja osaamispoliittisessa keskustelussa generalistilla tarkoitetaan yleensä henkilöä, jonka pohjakoulutus ei valmista suoraan tiettyyn ammattiin eli professioon. Esimerkki: lääketieteen koulutus on professiokoulutus ja valmistaa henkilön toimimaan lääkärin ammatissa. Yhteiskuntatieteellinen koulutus on generalistikoulutus ja antaa koulutuksen suorittaneelle yleisempiä valmiuksia toimia hyvin erilaisissa asiantuntija- ja esihenkilörooleissa työelämässä. Sellaisia taitoja, kuten kriittinen ajattelu, suurten kokonaisuuksien hahmottaminen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärrys.

Generalisti tekee rohkeasti sivuliikkeitä alalta toiselle ja kyseenalaistaa vakiintuneita totuuksia.

Mutta sukellettaessa organisaatioita, työelämää ja oppimista käsittelevään kirjallisuuteen löytyy myös toinen generalisti. Tuoreessa kirjassaan Range: How Generalists Triumph in a Specialized World David Epstein kuvaa generalistia vikkelänä alarajojen ylittäjänä. Generalisti tekee rohkeasti sivuliikkeitä alalta toiselle ja kyseenalaistaa vakiintuneita totuuksia. Syvän ja kapean erikoistumisen sijaan generalisti tarkastelee ilmiöitä lintuperspektiivistä ja hyödyntää yllättäviä yhteyksiä ja useiden eri alojen viisautta ratkoessaan eteen sattuvia ongelmia. Hän saattaa olla amatööri tai aloittelija mutta kääntää sen vahvuudekseen.

Monimutkaistuvassa maailmassa pärjää utelias ja ennakkoluuloton oppija, joka ei turhaan aseta itseään ja uraansa tiettyyn karsinaan.

Maailma ympärillämme muuttuu kovaa vauhtia, ja viime viikkojen muutokset ovat suorastaan huimanneet päätä. Tällaiset äkilliset poikkeustilanteet samoin kuin pitkän aikavälin muutostrendit – ilmastonmuutos, tekoälyn esiinmarssi, väestön ikääntyminen muutamia mainitakseni – korostavat syvällisen asiantuntemuksen rinnalla yhä voimakkaammin myös generalistisen osaamisen tarvetta. Uskon (aiemmin mainitun David Epsteinin tavoin), että monimutkaistuvassa maailmassa pärjää utelias ja ennakkoluuloton oppija, joka ei turhaan aseta itseään ja uraansa tiettyyn karsinaan. Generalistikoulutus – kuten yhteiskunta- tai hallintotieteellinen sellainen – antaa tällaiseen elinikäisen oppimisen asenteeseen erinomaiset valmiudet.

Yhteistyön ja ennakkoluulottoman alarajojen ylittämisen aika on tullut.

Generalisteja tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Lintuperspektiivistä tulevaisuuden tähyäminen, kriittinen ajattelu, monitieteisyys, alojen välinen yhteistyö ja ratkaisujen hakeminen yllättävistä paikoista ovat juuri sitä, mitä ihmiskuntaa haastavien kiperien ongelmien ratkominen edellyttää. Maailma on monimutkainen, ennustamaton ja varsin villi kokonaisuus, jossa yhdessä pärjäämisen eteen jokainen meistä voi tehdä oman osansa. Vaikka koronakriisi pelottaa ja ahdistaa, on se myös tuonut eri alojen asiantuntijat  yhteen pohtimaan yhteistä ongelmaa, oppimaan ja etsimään ratkaisuja. Yhteistyön ja ennakkoluulottoman alarajojen ylittämisen aika on tullut.

 

Vuosi 2020 on YKAssa elinikäisen oppimisen teemavuosi. Haluamme, että jokaisella on mahdollisuus oppia uutta ja kehittää osaamistaan muuttuvassa työelämässä. Teema näkyy liiton palveluiden kehittämisessä, viestinnässä ja vaikuttamisessa.