Siirry pääsisältöön
1.1.2017

Koulukuraattorien kelpoisuusehdot muuttuivat 1.1.2017

Eduskunta hyväksyi joulunalusviikolla eräitä muutoksia oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin. Tässä yhteydessä myös koulukuraattorien kelpoisuusehtoja uudistettiin. Koulukuraattorien kelpoisuusehdot kirjattiin lakiin ensimmäisen kerran 1.8.2014, jolloin oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan. Aiemman lain mukaan kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ammattikorkeakoulutasoinen sosiaalialan tutkinto. Jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on lisäksi oltava sellaisen opiskeluhuollon vastaavia kuraattoreja, joilla on sosiaalityöntekijän pätevyys.

Koulukuraattorin aiemmat kelpoisuusehdot on käytännön työssä koettu liian kapea-alaisiksi. Lakiuudistuksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä YKA antoi lausunnon, jossa tuotiin muun muassa esiin, että myös muut kuin sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan pätevyyteen tähtäävät korkeakouluopinnot sosiaali- ja kasvatustieteen alalla tarjoavat erinomaiset edellytykset kuraattorin työtehtäviin. Kelpoisuusehtojen laajentaminen takaisi YKAn näkemyksen mukaan asiantuntevien sosiaalityön palvelujen saatavuuden oppilaitoksissa, mutta mahdollistaisi myös riittävän työnantajakohtaisen harkinnan siitä, millaista kuraattorityössä tarvittavaa erityisosaamista kussakin oppilaitoksessa erityisesti tarvitaan.

Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietinnön pohjalta eduskunta päätti, että jatkossa kuraattorina voi toimia vähintään sosiaalialalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, taikka henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto, ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä. Jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on lisäksi edelleen oltava sellaisen opiskeluhuollon vastaavia kuraattoreja, joilla on sosiaalityöntekijän pätevyys.

Lakiuudistus tuli voimaan vuoden 2017 alkaessa.