Siirry pääsisältöön
10.2.2021

Ilmiöpohjaisuus ja elinikäinen oppiminen – miten YKAn koulutuksissa rakennettiin tulevaisuuden yhteiskuntaa vuonna 2020?

YKAn tavoitteena on olla Suomen paras ammattiliitto. Autamme yhteiskunta-alan osaajia hahmottamaan työelämän ja yhteiskunnan keskeisiä kysymyksiä, päivittämään osaamistasi ja muodostamaan tueksesi verkostoja. Näitä tavoitteita edistävät jäsenille suunnatut monipuoliset koulutukset. Miltä YKAn koulutustarjonta näytti vuonna 2020? Lue lisää alta!

Sulje silmäsi ja kuvittele hetki tulevaisuuden yhteiskuntaa 30 vuoden päästä. Mitä näet?

Tähän kysymykseen ei ole oikeaa vastausta. Mutta kuka olisikaan parempi luomaan päässään lukuisia mahdollisia skenaarioita sekä varautumaan niiden monitahoiseen tarkasteluun kuin sinä, yhteiskunta-alan ammattilainen?

Laadukaskin osaaminen vaatii jatkuvasti päivittämistä ja kiillottamista. Tätä varten YKAlla on monipuolinen, alati päivittyvä ja ajankohtainen koulutuskatsaus vastaamassa yhteiskunta-alan osaajien ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin.

 

Ilmiöpohjaisuus ja elinikäinen oppiminen olivat keskiössä vuonna 2020

Vuoden 2020 koulutuksissa keskityttiin erityisesti kahteen teemaan: ilmiöpohjaiseen päätöksentekoon ja elinikäiseen oppimiseen. Koulutuksia, työpajoja ja valmennuksia järjestettiin vuoden aikana 45 kappaletta. Yhteensä YKAn tapahtumissa oli uniikkeja osallistujia vuoden aikana jopa 700. Kiitos kaikille koulutuksiin osallistuneille!

YKAn osaamispalvelujen asiantuntija Heini Hult-Miekkavaara kuvailee ilmiöpohjaisuuden ja YKAn koulutuskokonaisuuden antavan taitoja ja kyvykkyyksiä koko elämän ajaksi.

”Usein koulutuksissa on se idea, että annetaan erilaisiin työelämätilanteisiin sopivia työkaluja. Keskeistä meidän ilmiöpohjaisissa koulutuksissamme on, että ne eivät tarjoa tukea pelkästään tiettyyn hetkeen tai tilanteeseen, vaan antavat kyvykkyyksiä, jotka ykalainen saa mukaansa ja voi hyödyntää koko uransa ajan”, Hult-Miekkavaara kuvailee.

”Kun on kyse YKAn jäsenistä, ajatus yhteiskunnallisiin rakenteisiin vaikuttamisesta ja laajemmasta yhteiskunnallisesta perspektiivistä on keskeistä. Tällöin tulee ymmärtää henkilökohtaisten kyvykkyyksien vaikuttavuus laajempiin kokonaisuuksiin, kuten kestävän kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja muihin megatrendeihin. Henkilökohtaiset kyvykkyydet ja osaaminen ovat siis myös yhteiskunnallisia kyvykkyyksiä. Pitää ymmärtää konteksti, jotta siihen voi vaikuttaa”, Hult-Miekkavaara jatkaa.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä koulutusten tasolla? No vaikka mitä! YKA järjesti esimerkiksi useita tekoälykoulutuksia, joista yhdessä keskityttiin tekoälyn etiikkaan. Vuoden suosituin koulutus oli pitkä kurssimuotoinen tekoälykoulutus, joka järjestettiin yhteistyössä Lakimiesliiton ja KunTeko-hankkeen kanssa. Toinen iso panostus oli syksyllä 2020 alkanut ja kevääseen 2021 jatkunut Maailmanparannusforum, joka järjestettiin yhteistyössä Tekniikan akateemisten kanssa. Näiden lisäksi erilaisia koulutuksia, työpajoja, valmennuksia ja muita tapahtumia löytyi lähes joka lähtöön: oli esimerkiksi opiskelijoiden CV-pajoja, osaamisen sanoittamisen verkkovalmennus ja webinaareja esihenkilötyön tukemiseen.

YKAn koulutustarjonnan tavoitteena on se, että jokaiselle löytyy jotakin taustasta tai tarpeista riippumatta. Ja jos mitään sopivaa ei tunnu löytyvän, voi YKAlle aina ehdottaa omia ideoitaan!

 

Poikkitieteellisyys tarjoaa avaimia tulevaisuuteen

Poikkitieteellisyys ja alojen välinen yhteistyö olivat keskeisiä ajatuksia vuoden 2020 koulutusteemoja valittaessa.

Koska tekoäly yhdistää kaikkia aloja ja siten koko yhteiskuntaa, oli tekoälyn valmennuskokonaisuus luonnollista toteuttaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Maailmanparannusforumin taustalla oli puolestaan ”social science meets technology” -formaatti, jossa molemmat alat voivat oppia toisiltaan. Näin myös dialogi ja näkökulmat maailman haasteiden ratkaisemiseksi voivat syventyä entisestään.

”Ajatuksena Maailmanparannusforumissa on, että verkottuminen jatkuu, vaikka ohjelma päättyy. YKA ja TEK uskovat molemmat vahvasti siihen, että poikkitieteellisyys on kaiken a ja o. Haluamme rakentaa tälle ajatukselle rakentuvan verkoston Maailmanparannusforumin osallistujista. Omista pohjakoulutuksista ja toimintaympäristöistä syntyvät maailmankatsomukset ovat väkisinkin enemmän tai vähemmän siiloutuneita. Komplekseja ilmiöitä alkaa ymmärtää, kun niitä tarkastelee monesta näkökulmasta”, toteaa Hult-Miekkavaara.

Hult-Miekkavaara kertoo, että Maailmanparannusforumin teemojen käsittelyssä ei oltu kummallekaan alalle ominaisella kentällä. Pyrkimyksenä oli löytää pinta-alaa, joka oli molemmille aloille uutta, kuten estetiikan käsittelyn teema. ”Tällainen mahdollistaa sen, että ajattelua pystytään avaamaan ihan uusista näkökulmista, eikä paikalle tulla omien vahvojen ennakkoajatusten kanssa.”

Maailmanparannusforumissa pyrittiin myös löytämään keinoja puhua muiden kanssa vaikeitakin tunteita herättävistä asioista. Tästä hyvä esimerkki oli ilmastoahdistuksen käsittely alan asiantuntijan Panu Pihkalan alustamana.

 

Miten poikkeusvuosi vaikutti?

Maaliskuussa 2020 eskaloitunut koronakriisi muutti luonnollisesti myös YKAn koulutusten luonnetta lennossa.

Hult-Miekkavaara kertoo, että etämoodiin heittäytyminen oli yllättävänkin helppoa. YKA on jo pitkään järjestänyt kokonaan verkossa tuotettua sisältöä ja koulutuksia, kuten webinaareja ja verkkovalmennuksia. Osaamista sekä varkkovalmiita alustoja ja sisältöjä oli siis jo valmiina.

Myös jäsenet löysivät tiensä vuoden aikana koulutuksiin ja tapahtumiin hyvin etäformaatista huolimatta tai ehkä juuri sen ansiosta. Yli 700 unikkia osallistujaa on hieno luku.

Etäformaatti helpottaa osallistumista merkittävästi, kun tapahtumiin ei tarvitse matkustaa ja oma kotisohva toimii osallistumispaikkana. Etäosallistumisen mahdollisuus myös lisää alueellista tasa-arvoa, kun palvelut ovat kaikkien YKAn jäsenten saatavilla asuinpaikasta riippumatta.

”Verkkotyöskentely mahdollistaa paljon, kuten maantieteellisen riippumattomuuden, mutta vaatii osallistujilta myös vähän erilaisia paukkuja”, toteaa Hult-Miekkavaara. ”Syksyllä aloin huomata, että moni alkoi olla väsyä netissä työskentelyyn. Sitä on yhteiskunnassakin ilmassa. On tärkeää, ettei vain tee valmiista koulutuksista verkkosopivia, vaan rakentaa alun perin eri näkökulmasta niin, että ne ovat verkossa toimivia. Uudenlaiselle näkökulmalle on tarvetta ja oppimisen pedagogiikan merkitys valtavan suuri.”

”Osallistujat ovat kuitenkin tsempanneet mukana ja osallistuneet hyvin!”, jatkaa Hult-Miekkavaara.

 

Vuoden 2020 onnistumiset

Tässä jutussa on jo mainittu, että YKA hyppäsi vuonna 2020 onnistuneesti etäaikaan ja järjesti lukuisia tapahtumia, joihin osallistui 700 yksittäistä jäsentä. Miten koulutuskokonaisuuden suhteen onnistuttiin muuten?

Heini Hult-Miekkavaaran mukaan jäseniltä saatu palaute on ollut kiittävää. ”Palaute on pääsääntöisesti ollut kyllä hurjan hyvää. Kiitetetään ylipäätään siitä, että näitä koulutuksia ja tapahtumia järjestetään.”

Onnistumisia ollaan nähty myös koulutuksiin sitoutumisessa. Vaikka tekoälykoulutuksen kaltaisten pidempien verkkokoulutusten keskeyttäminen on muina aikoina melko yleistä, vuonna 2020 tämä ”dropout rate” oli yllättävän pieni. Tämä kertoo osaltaan siitä, että koulutukset koetaan mielekkäinä ja niiden loppuunsaattamiseen sitoudutaan. Vastaavia ilahduttavia merkkejä on nähtävissä myös muiden koulutusten osalta.

 

Miltä näyttää vuosi 2021?

YKAn koulutuskalenteri vuodelle 2021 tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia kehittyä ja oppia uutta. Tarjolla on esimerkiksi kahden koulutuksen kokonaisuus, jossa pohditaan generalistien uramahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta. Heini Hult-Miekkavaara kertoo tällä hetkellä pohtivansa erityisesti sitä, miten kestävää tulevaisuutta edistäviä, tietoisia urapäätöksiä.

”Henkilökohtaisesti uskon, että on turha tehdä enää yhtään mitään vailla kestävyysajattelua. Kaikki on turhaa, ellemme yritä pelastaa tätä planeettaa”, linjaa Hult-Miekkavaara.

Toinen teema, jonka aallonharjalla YKA modernina, tulevaisuuden työelämän ammattiliittona jatkuvasti surffailee, on tulevaisuus sen monissa muodoissaan. ”Kaikki urakyvykkyyksiä käsittelevät koulutukset, valmennukset ja palvelut tarjoavat tulevaisuustaitoja, vaikka ne eivät eksplisiittisesti olisi esimerkiksi ennakointi- tai utopiatyöpajoja”, kertoo Hult-Miekkavaara. Ilouutisia tarjotaan myös heille, jotka tämän tekstin myötä innostuivat Maailmanparannusforumista: se saa tänä vuonna jatkoa.

Viisi toinen toistaan parempaa syytä osallistua YKAn koulutuksiin vuonna 2021:

  1. Osaamisen kehittäminen ja päivittäminen alojensa parhaiden ammattilaisten opastuksella
  2. Uusien näkökulmien, ajatusten ja inspiraation löytäminen
  3. Verkostoituminen – ja jopa ystävystyminen – muiden ammattilaisten kanssa
  4. Yhteiskunnan suurimmat haasteet ratkaistaan yhdessä – tule mukaan!
  5. Ole osa muutosta – ykalaisuus on kannanotto maailmanmenoon!

Mitä enää odotat? Tsekkaa ajankohtainen koulutustarjontamme ja tule mukaan! Nähdään koulutuksissa!

 

Teksti: Akseli Rouvari