Siirry pääsisältöön
8.1.2022

Hur YKA blev YKA

År 2022 firar YKA sitt 75-årsjubileum. Hur har förbundet förandrats på decennier?

Utbildingen i samhällsvetenskaper har en lång historia i Finland. Utbildningsområdet fick sin egen fakultet i Finland för exakt hundra år sedan, 1922. I januari 1947 grundade några kloka politices kandidater Valtiotieteen kandidaattien yhdistys VKY. Den mest kända av dem var Ahti Karjalainen, senare statsminister och Finlands Banks chefdirektör.

Det kanske förvånar många att Akava grundades först tre år efter att statsvetarna hade organiserat sig. VKY var också med om att grunda den akademiska samarbetsdelegationen Akava. Senare anslöt sig också de motsvarande kandidatorganisationerna för både administrationsvetenskap och samhällsvetenskaper. Under historiens stormiga perioder gick en del av organisationerna ur Akava, men till slut slogs de tre samman och blev en: i slutet av 1960-talet föddes Suomen Yhteiskuntatieteilijöiden Liitto SYTL.

Organisationen splittrades 1971 efter bara ett par års verksamhet. En av de viktigaste orsakerna till brytningen och att ett betydande antal medlemmar gick ur föreningen verkar ha varit inställningen till Metallförbundets strejk 1971.

År 1974 försökte man på nytt, och då blev det resultat. VKY bytte namn till Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto ry. Det här namnet bar vi fram till 2012. SVAL, eller SVL som det hette då, återvände också till Akava, som förbundet gått ur några år tidigare. Det var ändå först på 1980-talet som administrations- och samhällsvetarna anslöt sig till skaran.

På det stora hela var verksamheten och medlemsantalet ganska små, fastän tidvis stormiga, ända tills förbundet fick sin första heltidsanställda verksamhetsledare 1993. Då förvandlades organisationens struktur så att man kunde satsa på att rekrytera medlemmar. Förutom att förbundet en gång i tiden varit med om att grunda Akava var det också bland de första fackföreningar som rekryterade studerande som medlemmar i början av 1990-talet.

År 1988 fick studerandena sin egen organisation, Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liitto SVOL (nuvarande SYY ry), och runt samma tider fortsatte SVAL:s starka tillväxt. I millennieskiftet var vi redan fler än femtusen. Vi lär ha varit det första förbundet i Akava som gav studerande full rösträtt. Detta har varit fallet sedan 2002, då förbundets fullmäktigestruktur ändrades.

När vi kom in på 2010-talet upplevdes förbundets namn vara problematiskt av flera orsaker. Namnet beskrev endast en del av medlemmarna. År 2012 bytte vi logo och namn till Högskoleutbildade samhällsvetare rf, en kraft som samlar hela samhällssektorn. Vi hade också vuxit mer än tiofalt sedan början av 1990-talet.

Vi har fortsatt att växa varje år. I och med utvecklingen under alla dessa årtionden har YKA blivit mer professionell. Vi har växt som både service- och intressebevakningsorganisation: man kan säga att vi blivit ”ett riktigt fackförbund”. Vi har ändå fortfarande samma principer. Vi förbättrar ställningen för dem som har en examen inom samhällsvetenskapliga områden, höjer branschens prestige, och fungerar som partner för alla våra medlemmar i deras karriär. Arbetet för högskoleutbildade samhällsvetare fortsätter!

Simo Pöyhönen
Verksamhetsledare