Siirry pääsisältöön
10.3.2023

Arbetslöshetskassan – borde den intressera studerande?

Har du tänkt sommarjobba, men är inte ännu medlem i arbetslöshetskassan? YKA:s jurist ger ett exempel som tydligt förklarar den obestridliga nyttan av att gå med i arbetslöshetskassan. YKA-medlemmar som studerar kan komplettera sin medlemsavgift så att den innehåller medlemskap i arbetslöshetskassan – praktiskt!

Absolut! Åtminstone om man arbetar vid sidan om studierna. Genom att gå med i arbetslöshetskassan kan man nämligen börja uppfylla arbetsvillkoret som behövs för att få inkomstrelaterat utkomstskydd med sitt arbete under studietiden. Och efter att man uppfyllt arbetsvillkoret kan man få inkomstrelaterat utkomstskydd så fort man utexaminerats, eller i vissa fall redan före man tagit sin examen t.ex. om man avbryter sina studier eller studerar som bisyssla.

Till och med en låg lön kan leda till betydligt bättre inkomstrelaterat utkomstskydd än de förmåner som FPA betalar ut.

Vad är då det här inkomstrelaterade utkomstskyddet för något? Det går ut på att endast genom att vara med i arbetslöshetskassan kan man få en arbetslöshetsförmån under arbetslösheten som fastställs utifrån den tidigare lönen. Utan medlemskap i kassan kan man endast få grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd som FPA betalar, och storleken på dessa understöd är alltid den samma oberoende av tidigare lönenivå. Till och med en låg lön kan leda till betydligt bättre inkomstrelaterat utkomstskydd än de förmåner som FPA betalar ut.

 

Vi ser på saken med hjälp av ett förenklat exempel:

Mats och Lisa är båda medlemmar i YKA. De blev medlemmar så fort de började studera. Båda arbetar hela tiden 10 timmar i veckan vid sidan av studierna. På somrarna jobbar de båda på heltid i två månader. Deras löns från sommarjobbet är 2500 euro i månaden.

Mats har inte varit intresserad av att ta reda på någonting om arbetslöshetskassan. Han betalar bara medlemsavgiften för YKA:s studerandemedlemskap, som är 28 euro per år. Lisa har däremot satt sig in i ämnet, och hon betalar varje år en medlemsavgift som även innehåller medlemskap i arbetslöshetskassan. Hennes medlemsavgift är 111 euro per år.

Bådas studier räcker fem år. När de utexamineras upphör bådas arbeten från studietiden, och de är båda arbetslösa i fyra månader efter att de tagit sin examen medan de söker sitt första jobb inom den egna branschen.

Mats har betalat totalt 140 euro för sitt YKA-medlemskap under studietiden. Under sina fyra månader som arbetslös efter att han tagit examen får har totalt 2896 euro i grunddagpenning från FPA.

Lisa har däremot betalat totalt 555 euro i YKA-medlemskapsavgifter som innehåller medlemskap i arbetslöshetskassan under studietiden. Under sina fyra månader som arbetslös efter att hon tagit examen får hon totalt 5905 euro i inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning från YKA:s arbetslöshetskassa Erko.

När man beaktar medlemsavgifterna får alltså Lisa, som gick med i arbetslöshetskassan, 2594 euro mer än Mats, som inte var intresserad av att ta reda på mer om arbetslöshetskassan.

Arbetsvillkoret är 26 veckor. Till arbetsvillkoret räknas kalenderveckor då en person arbetat minst 18 timmar i avlönat arbete. För Mats och Lisa har alltså arbetet de gjorde under terminstid inte räknats med till arbetsvillkoret eftersom arbetstiden var mindre än 18 timmar i veckan, men sommarjobbet på heltid räknas däremot med.

När man beaktar medlemsavgifterna får alltså Lisa, som gick med i arbetslöshetskassan, 2594 euro mer än Mats, som inte var intresserad av att ta reda på mer om arbetslöshetskassan.

Man behöver inte ha arbetat 26 veckor utan avbrott, utan även kortare arbetsperioder räknas med i arbetsvillkoret. Också enskilda kalenderveckor då en person arbetat minst 18 timmar i ett anställnings- eller tjänsteförhållande räknas med. Studier förlänger perioden som granskas i fråga om arbetsvillkoret (normalt 28 månader), så under studietiden kan arbetsvillkoret samlas så småningom under flera år, till och med över nio år. Men förutsättningen för att man ska omfattas av det inkomstrelaterade utkomstskyddet är alltså att man gått med i arbetslöshetskassan och arbetat tillräckligt för att uppfylla arbetsvillkoret i sin helhet under sitt medlemskap i kassan.

 

Skribent: Jukka Nohteri, YKA:s jurist