Siirry pääsisältöön

SYYn kannanotto: SYY ry vaatii opiskelijoiden sosiaaliturvan tukiin helpommin ennakoitavia ja eri elämäntilanteissa joustavampia kriteereitä

Sosiaaliturvajärjestelmän tukien ehtojen vaikeaselkoisuus ja ennakoimattomuus ajavat opiskelijat epäinhimilliseen asemaan, näkyy Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry:n viime syksynä teettämässä kyselyssä. Epävarmuus tukien saamisessa sekä koettu pettymys Kelan kykyyn huomioida elämänhaasteita korostuivat vastauksissa.

– Teen kahta työtä, jotta voin maksaa elämisen ja psykoterapian, pelkällä opintorahalla eli tuki plus laina en pystyisi tähän mitenkään.

Näin totesi eräs opiskelija Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaiden SYY ry:n viimesyksyisessä kyselyssä, joka kartoitti opiskelijoiden kokemuksia toimeentulosta ja Kelan kanssa asioimisesta. SYY ry vaatii opiskelijoille tukijärjestelmän, joka mahdollistaa varmemman turvan toimeentulolle opintojen aikana ja inhimillisempää kohtelua Kelan suunnalta. Opiskelijan on nyt navigoitava tarkasti oikeassa tulotasossa ja opintopistetahdissa, jotta hän ei joudu yllättävään tilanteeseen, jossa opintotukea on maksettava takaisin.

– Opintojen aloittamis- ja lopettamisvuonna tukiin vaikuttavat jo aiemmin vuonna tienaamasi tulot, mikä on täysin naurettavaa. Jouduin maksamaan Kelalle takaisin itse työllä tienaamiani rahoja, koska aloitin opiskelut.

Vaikka kyselyyn tulleet vastaukset painottivat taloudellista toimeentuloa, vastauksissa on nähtävissä selvää fyysistä hätää, jonka syyt painottuvat Kelan tapaan nähdä opiskelijat epäilyksen linssin läpi. Kokemukset nostavat esiin Kelan kylmänä kirstunvartijana, joka ei ota huomioon ihmisten yksilöllisiä tarpeita.

– ADHD, autismi ja vakavat krooniset sairaudet, joiden vuoksi olen halvaantunut päivien ajan, ovat Kelan mukaan liian ”satunnaista” ja ”ohi menevää”… Pyysin, että he lukisivat kaikki lääkärieni lausunnot, sillä päätös on tehty vain muutamien lauseiden mukaan.

On ymmärrettävää, että sosiaaliturvan tuissa on oltava kriteereitä, joilla varmistetaan tuen maksaminen oikeilla perusteilla, mutta järjestelmä kaipaa yksinkertaistamista ja selkeyttämistä. Nykyisessä muodossaan se ajaa opiskelijat tekemään nihilistisiä valintoja siitä, minkä osa-alueen hyvinvoinnistaan he uhraavat.

– Joudun miettimään, ostanko lääkkeitä tässä kuussa vai maksanko ruoan.

Kotisivuillaan Kela kertoo tavoitteekseen toimeentulon turvaamisen, terveyden edistämisen ja itsenäisen selviämisen opettamisen. Kyselyyn saamiensa vastausten pohjalta Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat ry haluaa onnitella Kelaa ja lainsäätäjiä erinomaisesta suorituksesta opiskelijoiden opettamisessa itsenäiseen selviämiseen. Toimeentulon turvaaminen ja terveyden edistäminen vaativat vielä töitä. Vaadimme, että opintotukijärjestelmässä luovutaan vuositulojen seuraamisesta ja kiinnitetään huomiota vain opintotukikuukausien aikana kerrytettyihin tuloihin. Edellytämme myös parempaa opiskelijoiden moninaisten ja muuttuvien elämäntilanteiden huomioimista varsinkin nyt erityisen taloudellisesti haastavana aikana.

Henrik-Kristian Telkki ja Juuso Kääriäinen,
Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat ry:n edunvalvontatiimistä