Siirry pääsisältöön

Jäsenyyden päättäminen

PalvelummeJäsenyys → Jäsenyyden päättäminen

YKAn jäsenyys on joustava

Voit päättää YKAn jäsenyyden milloin vain. Ota kuitenkin ensin selvää, miten jäsenyyden päättäminen vaikuttaa tilanteeseesi. Olet lämpimästi tervetullut takaisin YKAn jäseneksi sinulle sopivana ajankohtana.

Voisimmeko kuitenkin saada sinut vakuuttumaan jäsenyyden hyödyistä?

YKAn jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. Sinulla voi olla myös oikeus jäsenmaksualennukseen.

Työttömyyskassan jäsenyys tuo turvaa työttömyyden varalta.

YKAn jäsenenä saat laadukkaita palveluita ja rahanarvoisia etuja pelkän jäsenmaksun hinnalla!

YKA tukee osaamisen kehittämisessä läpi koko työurasi.

Vaikutamme jäsentemme puolesta niin työpaikoilla kuin neuvottelupöydissäkin.

Muodostamme yhteisön generalistisen alan yhteiskuntaosaajille – yhteisössä on voimaa!

Lue lisää siitä, miksi YKAn jäsenyys kannattaa

Jäsenmaksu on kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen eli jäsenmaksu vähennetään verotuksessa veronalaisesta tulosta. YKA ilmoittaa jäsenmaksutiedot automaattisesti verottajalle.

Tiesitkö, että tietyt ura- ja elämäntilanteet oikeuttavat myös jäsenmaksualennukseen?

Myönnämme jäsenmaksualennusta muun muassa työttömille, perhe-, opinto- tai vuorotteluvapaalla oleville, ase- tai siviilipalvelusta suorittaville sekä EU-/ETA-maiden ulkopuolella työskenteleville. Lisäksi opiskelijoiden jäsenmaksu on vuodessa vain 28 e/vuosi. Opiskelijat ovat meillä YKAssa oikeutettuja kaikkiin samoihin palveluihin ja etuihin kuin työssäkäyvätkin jäsenet. Jos haluat opiskelijana olla työttömyyskassan jäsen, maksat lisämaksun.

YKAn palkansaajajäsenet kuuluvat Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon. Erko maksaa jäsenilleen työttömyyspäivärahaa ja vuorottelukorvausta. Lain mukaan kassan maksamiin etuuksiin ovat oikeutettuja 17–64-vuotiaat henkilöt (lomautus- ja vuorotteluvapaatilanteissa myös 17–67-vuotiaat henkilöt).

Opiskelevilla jäsenillä on mahdollisuus liittyä työttömyyskassaan ja kerätä työssäoloehtoa jo opiskeluaikana. Kerätty työssäoloehto ja työttömyyskassan jäsenyys mahdollistavat ansiosidonnaisen päivärahan saamisen, mikäli valmistumisen jälkeen jää työttömäksi.

Jäsenmaksulle saat lisäksi vastinetta hyödyntämällä rahanarvoisia etuja ja palveluitamme. Liiton jäsenenä saat muun muassa lakineuvontaa sekä työhön että yksityiselämään liittyvissä oikeudellisissa asioissa, yksilöllistä palkkaneuvontaa ja muita korkealaatuisia urapalveluita. Henkilökohtainen uravalmennus, työhyvinvointi- ja työkykyohjaus sekä ratkaisukeskeinen lyhytterapia auttavat sinua erilaisissa ura- ja elämäntilanteissasi. Myös CV-kuvauksemme on selkeä rahanarvoinen etu!

YKA haluaa edistää ja tukea jäsentensä urahyvinvointia, työelämätaitoja ja osaamista erilaisissa uratilanteissa, etenkin muuttuvilla työmarkkinoilla. Haluamme antaa ykalaisille niin yksilöllisiä urakyvykkyyksiä kuin valmiuksia vaikuttaa yhteiskunnassa omien toimintaympäristöjen kautta.

Koulutuksemme, valmennuksemme ja muut ammatillisen kehittymisen tapahtumamme ovat laadukkaita ja ajankohtaisia, ja useat niistä ovat käytettävissäsi maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Koulutuksissa käsitellään esimerkiksi seuraavia teemoja:

  • oman osaamisen tunnistaminen, sanoittaminen ja myyminen
  • tulevaisuuden osaamistarpeet ja oman osaamisen kehittäminen
  • työelämätietous ja työnhaun perustyökalut
  • hyvinvointi ja itsensä johtaminen.

YKA edistää jäsentensä parempaa työelämää. Osallistumme neuvotteluihin yksityisen ja julkisen sektorin työ- ja virkaehdoista sekä vaikuttamme eri politiikkasektoreilla, jotta jäsenillämme on reilut työehdot sekä mahdollisuus monipuolisiin uravaihtoehtoihin, työn ja muun elämän yhteensovittamiseen sekä omien tavoitteidensa saavuttamiseen. Vaikutamme myös työvoimapolitiikkaan ja työttömyysturvaan, jotta työttömän oikeudet ja velvollisuudet olisivat tasapainossa ja jokainen saisi osuvia palveluita työuran murroskohdissa.

Yhteiskunta-alan osaajien yhteisönä osallistumme myös alan koulutuksen kehittämiseen yhteistyössä tiedekuntien kanssa. Alan opiskelijoiden tulevaisuutta rakennamme yhdessä opiskelijajärjestö Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYYn kanssa.

YKAn kantavia toimintaperiaatteita on yhteisöllisyys. Löydät YKAsta useita erilaisia tapoja vahvistaa omaa ammattilista verkostoasi: mentorointi, perhevapaalla olevien vertaisverkosto, sekä tietenkin paikallisjärjestöjemme järjestämät koulutukset ja tilaisuudet.

Haluamme myös toimia alustana, joka mahdollistaa verkostona toimimisen, ja yhytämme erilaisia toimijoita yhteen. YKAn jäsenet pääsevät kauttamme verkottumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisessa dialogissa paitsi keskenään, myös eri tahojen kanssa. Ykalaiset ovat vahvoja toimijoita yhteiskunnan muutosprosesseissa muun muassa kestävän kehityksen ja digitaalisen yhteiskunnan rakentajina.

Haluatko kuitenkin päättää jäsenyytesi?

Harmillista, jos menetämme sinut. Muistathan, että olet aina tervetullut takaisin!

Eroaminen Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:stä on tehtävä aina kirjallisesti. Jos haluat päättää jäsenyytesi, lähetä sähköpostia osoitteeseen jasenasiat@yka.fi. Kiitos!