Siirry pääsisältöön

Palkkio+

Palvelumme → Jäsenpalvelut ja -edut → Palkkio+

Tutustu kevytyrittäjyyteen!

Laskuta työsi kevytyrittäjänä ilman y-tunnusta Palkkio+palvelun kautta parhaimmillaan jopa ilman palveluveloitusta!

Palkkioplus-kevytyrittäjäpalvelu

Kevytyrittäjyys on työskentelymuoto, jossa laskutat itse asiakkaitasi tekemästäsi työstä ilman omaa yritystä tai byrokratian pyörittämistä.

Palkkioplus-palvelun kautta voit keskittyä itse työhön ja toimeksiantojen hankkimiseen. Jätä papereiden pyörittämiset ja viranomaisvelvoitteet palvelun huoleksi!

YKAn jäsenenä saat laskuttaa palvelun kautta vuosittain 1000 euron edestä ilman palveluveloitusta.

Kevytyrittäjyys ja työttömyysturva

Kevytyrittäjänä työskentely ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa työttömyysturvassa eivätkä siitä saadut tulot kasvata ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan suuruutta. Toisaalta se ei myöskään yleensä estä työttömyysturvan saamista palkkatyön päättyessä, jos kevytyrittäjänä työskentelee sivutoimisesti palkkatyön ohessa.

Kevytyrittäjänä tehty työ rinnastuu työttömyysturvassa yrittäjyyteen. Sivutoiminen yrittäjyys ei kuitenkaan estä työttömyysturvan saamista palkkatyön päättyessä. Yrittäjyyttä pidetään sivutoimisena, jos sitä on tehnyt vähintään kuusi kuukautta samanaikaisesti kokoaikaisen palkkatyön tai työssäoloehtoa kerryttävän osa-aikaisen palkkatyön kanssa. Jos tämä edellytys ei täyty, yrittäjyyden pää- tai sivutoimisuus ratkaistaan tapauskohtaisesti sen vaatiman työmäärän perusteella.

Jos työttömänä ollessaan saa tuloja sivutoimisesta kevytyrittäjyydestä, tietyn rajan ylittävät tulot huomioidaan osittain ansiopäivärahan suuruutta pienentävinä. Tällöin ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna päivärahana. Yritystoiminnan laajeneminen työttömyyden alkamisen jälkeen voi kuitenkin johtaa siihen, että yrittäjyys katsotaan päätoimiseksi.

Jos työskentelet kevytyrittäjänä päätoimisesti, voit tietyin edellytyksin liittyä Yrittäjäkassaan ja kerryttää yrittäjän työttömyysturvaa.