Siirry pääsisältöön

Perhevapaiden kehittäminen

Näin vaikutammeTavoitteemme → Perhevapaiden kehittäminen

Perhevapaajärjestelmä tunnistaa perheiden moninaisuuden ja erilaiset tarpeet, tukee työn ja hoivan yhdistämistä sekä edistää tasa-arvoista vanhemmuutta ja työelämää.

Perhevapaajärjestelmän vaikutuksia tulee seurata ja arvioida järjestelmällisesti. Vuonna 2022 voimaan tullutta perhevapaajärjestelmää tulee edelleen kehittää. Yhtenä keskeisenä keinona on kasvattaa ei-synnyttävän vanhemman luovuttamatonto osuutta perhevapaista. Ansiosidonnaisesti korvattujen vanhempainvapaiden määrä tulee myös kasvattaa 18 kuukauteen. Tämä mahdollistaa kotihoidontuesta luopumisen. Lisäksi tulee mahdollistaa vanhempainrahapäivien luovuttaminen kaikille niille, jotka voivat vastata lapsen hoidosta. Perhevapaauudistukseen sisältyvät joustot vapaiden pitämisessä tulee huomioida täysimääräisesti myös työsopimuslaissa. 

Edistetään tasa-arvoista perhevapaajärjestelmää työpaikoilla. Työ- ja virkaehtosopimusten tulee tunnistaa erilaiset perhemuodot ja mahdollistaa molemmille vanhemmille yhtä pitkä palkallinen vanhempainvapaiden kesto. Työpaikkojen suunnitelmissa ja käytännöissä tulee edistää jaettua perhevastuuta ja työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Työpaikoilla tulee pyrkiä laajentamaan työntekijän oikeutta perhevapaan keskeyttämiseen. 

Perhevapaalta palaaville jälkisuoja. Työsopimuslakiin sekä virkasuhteita koskeviin lakeihin tulee säätää perhevapaalta töihin palaavalle työntekijälle tehostettu irtisanomissuoja eli niin sanottu jälkisuoja. Perhevapaalta palaavan jälkisuoja vastaisi raskaana olevan työntekijän olemassa olevaa tehostettua irtisanomissuojaa. Työntekijällä olisi 3 kuukauden tehostettu irtisanomissuoja oltuaan vähintään 3 kuukautta yhdenjaksoisesti ja kokoaikaisesti perhevapaalla. Lainsäädäntöä tulee täsmentää niin, etteivät raskaus ja perhevapaan käyttö saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen. 

YKAn ehdotus perhevapaiden uudistamisesta: Joustava 6+6+6

  • Juridisille vanhemmille omat kuuden kuukauden (150 päivän) kiintiöt, joita ei voi siirtää pois.
  • Vapaasti jaettavissa olevaa kuutta kuukautta (150 päivää) vanhemmat voivat käyttää ja jakaa itse haluamallaan tavalla tai siirtää myös muulle lasta hoitavalle aikuiselle.
  • Yksinhuoltaja voi pitää kaikki 18 kuukauden vapaat tai siirtää oman kuuden kuukauden kiintiönsä ylittäviä vapaita myös muulle lasta hoitavalle aikuiselle.
  • Malli mahdollistaa kotihoidontuesta luopumisen.

Vapaiden käyttö:

  • Vapaata voi pitää pitkinä jaksoina tai yksittäisinä päivinä
  • Vanhempainrahan voi käyttää puolitettuna, jolloin vapaan kesto myös pitenee
  • Työskentelypäiviltä ei saa etuutta, mutta päivä säästyy käytettäväksi myöhemmin
  • Vanhemmat voivat käyttää vapaita yhtä aikaa enintään kahden kuukauden ajan
  • Vapaita voi käyttää, kunnes lapsi on 10-vuotias

Lähde: YKAn yhteiskuntapoliittinen linjapaperi (hyväksytty 22.4.2017)

Lisätietoja

Ainomaija Rajoo