Siirry pääsisältöön

Muuttuva maailma vaatii elinikäistä oppimista

Näin vaikutammeTavoitteemmeKoulutuspolitiikka ja osaaminen → Muuttuva maailma vaatii elinikäistä oppimista 

Muuttuva maailma vaatii elinikäistä oppimista

Elinikäisen oppimisen pitää olla taloudellisesti mahdollista kaikille työmarkkina-asemasta riippumatta. Resursseja tarvitaan sekä koulutuksen että opiskeluaikaisen toimeentulon joustavaan ja eri elämäntilanteet huomioivaan järjestämiseen. Yhteiskunnallisesti pitää kehittää uusia tapoja ohjata lisää resursseja elinikäiseen oppimiseen ja jakaa koulutuksen kustannuksia yhteiskunnan, työnantajien ja yksilöiden kesken.

Erityisesti työttömäksi jäädessä on syytä tarkastella ja päivittää osaamistaan. Työttömillä työnhakijoilla tulee olla joustavat ja laajat mahdollisuudet päivittää ja täydentää osaamistaan yksilöllisistä tarpeistaan lähtien.

Työpaikoilla voidaan monella tapaa ruokkia elinikäisen oppimisen kulttuuria. Osaamisen johtamiseen ja suunnitelmalliseen osaamisen kehittämiseen työpaikoilla pitää panostaa. Työpaikoilla pitää tehdä säännöllistä osaamistarpeiden ennakointia ja käydä työntekijöiden kanssa avointa dialogia tulevista osaamistarpeista. Elinikäiselle oppijalle aika on tärkeä resurssi. Pitää löytää uusia tapoja limittää osaamisen kehittämistä osaksi työtä ja työuraa.

Yliopistojen pitää panostaa elinikäisen oppimisen koulutustarjonnan kehittämiseen. Eri toimijoiden – yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, muiden koulutusta järjestävien tahojen, työvoimaviranomaisten, kolmannen sektorin, työmarkkinajärjestöjen ja työnantajien – yhteistyö elinikäisen oppimisen järjestämisessä tuottaa ajassa elävää, niin työntekijöiden kuin työmarkkinoidenkin osaamisen uudistumisen tarpeeseen vastaavaa koulutusta.

Elinikäisen oppimisen tueksi tarvitaan myös elinikäistä ohjausta. Säännöllinen osaamisen ja osaamistarpeiden kartoitus sekä työllistyvyyden tarkastelu kuuluu tulevaisuudessa jokaisen työuralle. Työelämässä ja muualla muodollisen koulutuksen ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen pitää kehittää uusia joustavia tapoja.

Osaamispoliittinen linjapaperi, hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 14.4.2018

Lisätietoja

Ainomaija Rajoo