Siirry pääsisältöön
6.6.2023

Akavan liitot työllistävät nuoria ja luovat hiilinieluja Taimiteko-toiminnassa

Akavan jäsenliitot ovat jo viidettä kertaa mukana 4H-järjestön Taimiteossa. Taimiteko-toiminta työllistää nuoria metsänistutustöihin ja luo Suomeen uutta hiilinielua. Tänä kesänä Taimiteon työllistämät nuoret istuttavat 5 600 taimea Akava-metsään Utajärvelle.

Nuorisojärjestö 4H on vuodesta 2019 lähtien istuttanut Taimiteko-toiminnan kautta uutta metsää ja tarjonnut nuorille työkokemusta taimien istuttajina. Toiminta työllistää alle 18-vuotiaita, pääasiassa peruskoulun päättäviä nuoria. Monelle heistä taimien istuttaminen on ensimmäinen kesätyöpaikka. Taimiteko on toimintansa aikana työllistänyt 550 nuorta ympäri Suomea.

Puiden istuttaminen Taimiteossa tarjoaa nuorille myönteisen työelämäkokemuksen ja luo uutta hiilinielua Suomeen. Taimiteossa tehdään siten myös konkreettisia toimenpiteitä ilmaston ja ympäristön hyväksi sekä hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi. Nuoret istuttavat taimia alueille, jotka eivät ole enää aktiivisen turvetuotannon tai metsä- ja maatalouden piirissä.

Akava jäsenliittoineen on viidettä kertaa mukana Taimiteossa. Istutuspaikkakuntamme on Utajärvi. Istutuskohteen omistaa Suomen 4H-liitto ja kyseessä on vanha turvetuotannosta poistunut maa-alue. Istutustyöstä vastaavat Utajärven ja Muhoksen 4H-yhdistykset. Nuoret istuttavat noin 5 600 taimea 5.–6. kesäkuuta 2023.

 

Akava tekee taimitekoja yhdessä kahdeksan jäsenliiton kanssa kesällä 2023

4H-järjestön ja Taimiteko-kumppanien työllistämät nuoret istuttavat kesällä 2023 yli 185 000 kuusen ja männyn taimea 14 paikkakunnalla ympäri Suomea. Istutetuista puun taimista syntyy noin 93 hehtaaria uutta metsää. Taimiteon tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä.

Tänä vuonna Taimitekoon osallistuvat Akava-yhteisöstä Akavan lisäksi Agronomiliitto, Akavan Erityisalat, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Myynnin ja Markkinoinnin Ammattilaiset MMA, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Professoriliitto, Tieteentekijöiden Liitto ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.

Kuvat: 4H

Lisätietoa:

www.taimiteko.fi
www.4h.fi