Siirry pääsisältöön
24.8.2022

Kollektiivisella edunvalvonnalla on väliä

TES, VES, JUKO, YTN… Mitä merkitystä näillä akronyymeillä on jokaisen yhteiskuntaosaajan työelämässä?

Jokainen on varmasti kuullut puhuttavan työ- ja virkaehtosopimuksista. Suomalainen työlainsäädäntö määrittää työehdoille minimivaatimukset, mutta TES- ja VES-sopimuksissa sovitaan yksityiskohtaisemmista työn tekemisen ehdoista. Sopimuksia tehdään, jotta eri aloilla olisi kohtuulliset pelisäännöt ja jotta työntekijöille voidaan taata tasa-arvoinen kohtelu.

Kollektiivinen edunvalvonta pitää sisällään TES- ja VES-neuvottelemisen ja sopimusten noudattamisen valvomisen. Suomessa on totuttu moniin työnteon ehtoihin, kuten lomarahoihin ja monien perhevapaiden palkallisuuteen, jotka ovat syntyneet sopimusneuvottelujen tuloksena. Kollektiiviselle sopimustoiminnalle on tarvetta myös tänään. Kehitettävää riittää esimerkiksi työhyvinvoinnissa.

Akava-yhteisössä kollektiivista edunvalvontaa hoitaa kaksi neuvottelujärjestöä. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO toimii julkisella sektorilla. Se neuvottelee valtion, kuntien ja kuntayhtymien, yliopistojen ja evankelisluterilaisen kirkon akavalaisten työntekijöiden työehdoista. Ylemmät toimihenkilöt YTN on yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. Se vastaa akavalaisen jäsenkunnan neuvottelu- ja sopimustoiminnasta muun muassa teollisuudessa, liike- ja palvelualoilla sekä järjestösektorilla. YKAlla on näissä neuvottelujärjestöissä omat edustajansa. Jos tahdot vaikuttaa omaan työ- tai virkaehtosopimukseesi, voit olla yhteydessä YKAn neuvottelupäälliköihin.

Henkilöstön edustajilla on merkittävä rooli kollektiivisessa edunvalvonnassa. Henkilöstön valitsemat luottamusmiehet ja -valtuutetut toimivat työpaikoilla työehtojen ensisijaisina valvojina. He varmistavat, että työnantaja ja työntekijät noudattavat yhteisesti sovittuja pelisääntöjä.

 

Neuvottelupäälliköt pitävät ykalaisen puolta

YKAn neuvottelupäälliköt Nuutti Pursiainen ja Petri Toiviainen kouluttavat henkilöstön edustajia ja antavat palvelussuhdeneuvontaa jäsenille. Lisäksi he työskentelevät JUKO- ja YTN-työryhmissä, joissa neuvotellaan työ- ja virkaehtosopimuksia sekä kehitetään niitä edelleen.

Ykalaisena olet osa yhteisöä, joka neuvottelee sinulle reilut työehdot. Voit keskittyä rauhassa työhösi, opintoihisi tai muuhun elämääsi – me ajamme sinun asiaasi kollektiivisen edunvalvonnan kentillä.

Mitä sopimusneuvotteluissa tapahtuu?

  1. Kun TES- ja VES-kausi on päättymässä, liitoissa käydään hyvissä ajoin läpi sopimuskauden aikana jäseniltä ja henkilöstön edustajilta tullutta palautetta sopimusta ja sen kehittämistä koskien.
  2. Eri liittojen tavoitteet kootaan yhteen JUKOssa ja YTN:ssä. Yhteisiä tavoitteita pyritään yleensä luomaan myös SAK- ja STTK-taustaisten liittojen kanssa.
  3. Työnantajaliittojen tai työmarkkinalaitosten kanssa siirrytään neuvottelupöytään yleensä 2–3 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
  4. Jos uutta työ- ja virkaehtosopimusta ei saada aikaan sopimuskauden päättymiseen mennessä, voidaan joutua harkitsemaan myös työtaisteluita. Ennen sitä työriitaa ratkotaan aina valtakunnansovittelijan johdolla. Työtaistelu ei ole itsetarkoitus, vaan väline kollektiivisopimuksen aikaansaamiseksi.
  5. Uusi työ- ja virkaehtosopimus saadaan solmittua seuraavalle sopimuskaudelle ja neuvottelutulokset jalkautetaan kentälle. Päättyneestä kierroksesta kerätään palaute ja tavoitteenasettelu seuraavaa kierrosta varten alkaa.

Miten neuvottelukevät 2022 vaikutti työ- tai virkaehtosopimukseesi? Katso videot!

Lisätietoa

Petri Toiviainen

Nuutti Pursiainen