Siirry pääsisältöön

Paikallisjärjestöjen toiminta-avustus

Sinulle, joka oletEtsimässä paikallistoimintaa → Toiminta-avustus

YKAn paikallisjärjestöjen toiminta-avustusten haku on auki vuoden lopulla.

Lomakkeen pääasiallinen tarkoitus on antaa riittävä kuva lisärahakriteerien täyttymisestä. Liitä mukaan kuvakaappauksia ja muita dokumentteja, jotka todentavat esimerkiksi markkinoinnin ja järjestetyt tapahtumat. Liitä mukaan myös yhdistyksen toiminnasta kertovat dokumentit, kuten toimintakertomus ja tilinpäätös. Sähköinen lomake on päivitetään haun alkaessa sivun alaosaan.

 

TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKOPERIAATTEET

YKA jakaa paikallisjärjestöilleen kokonaisuudessaan 10 000 euroa.

Jokaiselle paikallisjärjestölle maksetaan toiminta-avustuksen perusosaa. Perusosan raja on 200 jäsentä. Rajaa pienempien perusosa on 500 euroa ja isompien 1 000 euroa.

Perusosan lisäksi paikallisjärjestöille myönnetään toiminta-avustuksen lisärahaa. Lisärahaa maksetaan neljän kriteerin perusteella. Jokaisesta täyttyneestä kriteeristä maksetaan 300 euroa kustakin. Kriteerien toteutumisen osalta tarkastellaan edellistä toimintavuotta.

Lisärahan kriteerit:

  1. Yhteistyö SYYn paikallisjärjestöjen tai muun paikallisen kumppanin kanssa
  2. Vähintään kaksi vapaa-ajan tapahtumaa jäsenille vuoden aikana
  3. YKAn koulutusten ja muiden tapahtumien säännöllinen markkinointi jäsenille
  4. Alueen jäsenmäärän nettokasvu (YKAn jäsenmäärä paikallisjärjestön alueella)

Poikkeuksellisissa ongelmatilanteissa voimme myöntää harkinnanvaraista tukea, josta päätetään erikseen.

Toiminta-avustusten haku on auki 17.11.-7.12.2023

Lisätietoa

Aino Lehtinen