Siirry pääsisältöön

STUDERADENS UTKOMSTSKYDD

Studerandens utkomstskydd

Studerande, arbetar du vid sidan av studierna? Du vet väl att du kan börja samla inkomstrelaterat utkomstskydd genom arbete under studietiden och därmed trygga dina framtida inkomster? 

Arbetslöshetskassan – hur och varför?

De första arbetsförhållandena är ofta tidsbundna. Mellan arbetsförhållandena har man perioder av arbetslöshet – cirka hälften av alla utexaminerade är arbetslösa ett tag under de första fem åren efter att de tagit sin examen.  Det kan också vara att man inte hittar sin första arbetsplats genast efter att man tagit sin examen. Statistiken visar att arbetslöshet inte räcker länge inom vår bransch, men man kan också trygga korta snuttar av arbetslöshet!

Om du studerar på heltid och arbetar minst 18 timmar i veckan vid sidan av studierna eller på somrarna lönar det sig att gå med i arbetslöshetskassan. Så här kan du börja uppfylla arbetsvillkoret. Det lönar sig att se till att man är medlem i kassan så fort ens första avlönade anställningsförhållande börjar.

Om du blir arbetslös när du tagit din examen eller permitteras från ditt nya jobb har du som medlem i arbetslöshetskassan rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du uppfyller arbetsvillkoret. Den inkomstrelaterade dagpenningen är en förmån som arbetslöshetskassan betalar till sina medlemmar, och den är betydligt större än grunddagpenningen som man får från FPA utan medlemskap i kassan. Vid eventuell arbetslöshet kan du alltså som medlem i kassan få en betydligt större förmån, alltså mer pengar, än om du inte vore medlem.

Det inkomstrelaterade utkomstskyddet betalas endast ut till arbetslöshetskassans medlemmar. Som medlem i kassan måste man först uppfylla arbetsvillkoret på 26 veckor för att kunna få inkomstrelaterad dagpenning när man utexaminerats.

Arbetsvillkoret räknas på allt arbete vars arbetstid är minst 18 timmar i veckan och där lönen motsvarar kollektivavtalet (eller minst 1 283 euro/mån för heltidsarbete, 2022 års lönegräns). Arbetsvillkoret på 26 veckor kan lätt uppnås till exempel med sommarjobb om man går med i kassan redan i början av studierna!

YKA:s grundläggande medlemsavgift för studerande (28 €/år) innehåller inte medlemskap i arbetslöshetskassan. Om du vill kan du ändå komplettera ditt YKA-medlemskap genom att också betala en tilläggsavgift på din medlemsavgift som omfattar medlemskap i arbetslöshetskassan. Som studerande kan du genom Högskoleutbildade samhällsvetare gå med i Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko och på så sätt trygga perioden efter att du tagit examen. Läs mer om medlemsavgifterna!

OBS! Om du inte vill gå med eller vara medlem i arbetslöshetskassan kan du fortsätta med YKA:s grundläggande medlemsavgift för studerande på samma sätt som tidigare. Då är avgiften 28 euro per år.

Om du behöver bankuppgifter, inte är säker på om du betalat avgiften för kassan för detta år eller behöver någon annan hjälp ska du kontakta våra medlemstjänster (jasenasiat@yka.fi / 010 231 0350 mån–fre kl. 9–15).

Arbetslöshetskassan – borde den intressera studerande?

Har du tänkt sommarjobba, men är inte ännu medlem i arbetslöshetskassan? YKA:s jurist ger ett exempel som tydligt förklarar den obestridliga nyttan av att gå med i arbetslöshetskassan. YKA-medlemmar som studerar kan komplettera sin medlemsavgift så att den innehåller medlemskap i arbetslöshetskassan – praktiskt!

Läs mer

Vikgtiga punkter om medlemskap i arbetslöshetskassan

  1. Medlemskapet i arbetslöshetskassan aktiveras först när du har avlönat arbete.
  2. Endast medlemmar i en arbetslöshetskassa kan få inkomstrelaterat utkomstskydd, och även då enligt särskilda villkor. Läs mer om hur man samlar inkomstrelaterat utkomstskydd och villkoren för det!
  3. Man kan inte gå med i arbetslöshetskassan retroaktivt. Se alltså till att ditt medlemskap i kassan är i skick så fort du börjar jobba, så börjar du samla rätten till inkomstrelaterat utkomstskydd enligt vissa villkor.
  4. När du blir medlem i kassan ska du varje år betala en medlemsavgift som innehåller medlemskap i kassan oberoende av om du arbetar under året i fråga. Om du inte betalar avgiften som innehåller medlemskap i kassan tolkar kassan det som att du gått ur kassan, och arbetsveckorna du samlat nollställs.

Att gå med i kassan

Alternativ 1:

När du blir medlem i YKA kan du samtidigt ansöka om medlemskap i Erko, d.v.s. Specialutbildades arbetslöshetskassa, fastän du inte ännu skulle arbeta. Då börjar ditt medlemskap i arbetslöshetskassan inte samtidigt som ditt YKA-medlemskap, utan det väntar på att du ska börja jobba.

När du sedan börjar jobba stiger din medlemsavgift till 111 euro för innevarande kalenderår. Då betalar du 83 euro till ovanpå din grundläggande medlemsavgift på 28 euro som du redan betalat. Du kan hitta ditt personliga referensnummer och övriga anvisningar för betalningen i medlemmens e-tjänster.

Alternativ 2:

Om du inte valde att ansöka om medlemskap i arbetslöshetskassan när du gick med i YKA men du vill gå med i kassan senare är det också möjligt. När du börjar jobba ska du meddela till vår medlemstjänst (jasenasiat@yka.fi) att du också vill bli medlem i arbetslöshetskassan.

När du blir medlem i kassan stiger din medlemsavgift till 111 euro för innevarande kalenderår. Då betalar du 83 euro till ovanpå din grundläggande medlemsavgift på 28 euro som du redan betalat. Du kan hitta ditt personliga referensnummer och övriga anvisningar för betalningen i medlemmens e-tjänster.

Kassans medlemsavgift

Kassans medlemsavgift betalas per år, så du kan komplettera den under årets gång med samma referensnummer. Om du råkat tappa bort ditt referensnummer kan du be förbundets kansli skicka dig det (jasenasiat@yka.fi). Om du betalar kassans medlemsavgift mitt under året behöver du endast betala den del av din medlemsavgift som saknas (alltså hela årets medlemsavgift minus summan du redan betalat). Man kan inte gå med i kassan retroaktivt.

När du blir medlem i kassan ska du varje år betala en medlemsavgift som innehåller medlemskap i kassan oberoende av om du arbetar under året i fråga. Om du inte betalar avgiften som innehåller medlemskap i kassan tolkar kassan det som att du gått ur kassan, och arbetsveckorna du samlat nollställs.