Siirry pääsisältöön

Oppaat - Työsuhteen päättyminen

Irtisanotun tai lomautetun muutosturva

Muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun tai lomautetun pääsyä uuteen työhön. Toimintamallin osapuolia ovat työnantaja, työntekijä ja TE-toimisto.

Lue lisää

Työllistymisvapaa

15.1.2022Työntekijällä on oikeus irtisanomisaikansa kuluessa työllistymisvapaaseen, jos työnantaja on irtisanonut hänen työsopimuksensa taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla tai saneerausmenettelyn yhteydessä.

Työsopimuksen päättäminen

15.1.2022Ennen kuin työnantaja tai työntekijä purkaa työsopimuksen, on hänen vastaavasti varattava toiselle sopimusosapuolelle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen purkamisen perusteesta.

Irtisanotun työntekijän takaisin ottaminen

15.1.2022Työnantajalla on tietyissä tilanteissa velvollisuus ottaa takaisin työsuhteeseen työntekijä, jonka työsopimuksen hän on aikaisemmin irtisanonut.

Työtodistus

15.1.2022Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada kirjallinen työtodistus, jos hän sitä pyytää. Tämä velvoite on riippumaton työsuhteen päättymistavasta.

Työsuhteen päättyminen konkurssitilanteessa

15.1.2022Kun työnantaja on asetettu konkurssiin, saadaan työsopimus irtisanoa päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisesta. Myös määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa tällä tavalla.

Työsopimuksen purkaminen työntekijän toimesta

15.1.2022Työsopimuksen purkamista voidaan pääsääntöisesti käyttää vain silloin, kun kysymyksessä on erityisen vakava rikkomus toisen sopimuspuolen taholta. Työsopimuksen purkaminen vaatii erittäin painavan syyn, jonka on oltava oleellisesti irtisanomisperustetta painavampi.

Työsopimuksen purkaminen työnantajan toimesta

15.1.2022Työsopimuksen purkamista voidaan pääsääntöisesti käyttää vain silloin, kun kysymyksessä on erityisen vakava rikkomus toisen sopimuspuolen taholta. Työsopimuksen purkaminen vaatii erittäin painavan syyn, jonka on oltava oleellisesti irtisanomisperustetta painavampi.

Irtisanomisaika

15.1.2022Työsopimuksella voidaan lain (ja mahdollisten työehtosopimusten) rajoitusten puitteissa sopia irtisanomisajan pituudesta. Pisin sallittu irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos on sovittu pidemmästä ajasta, on sen sijasta noudatettava kuuden kuukauden irtisanomisaikaa.

Työntekijän oma irtisanoutuminen

15.1.2022Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy pääsääntöisesti siten, että toinen osapuoli irtisanoo työsopimuksen päättymään irtisanomisajan kuluttua. Työntekijä ei, toisin kuin työnantaja, tarvitse tähän mitään irtisanomisperustetta.

Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet

15.1.2022Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Varoitus

15.1.2022Jos työntekijä on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, työnantaja voi antaa hänelle varoituksen. Saatuaan varoituksen työntekijän on syytä välittömästi korjata menettelynsä, sillä jos hän jatkaa velvollisuuksiensa laiminlyömistä tai rikkomista työnantaja voi irtisanoa hänen työsopimuksensa.

Työntekijästä johtuva irtisanomisperuste

15.1.2022Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä.