Siirry pääsisältöön

Oppaat - Työsuhteen päättyminen

Esimerkki

Irtisanotun tai lomautetun muutosturva

Lue lisää
Esimerkki

Työllistymisvapaa

Työsopimuksen päättäminen

Ennen kuin työnantaja tai työntekijä purkaa työsopimuksen, on hänen vastaavasti varattava toiselle sopimusosapuolelle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen purkamisen perusteesta.

Irtisanotun työntekijän takaisin ottaminen

Työnantajalla on tietyissä tilanteissa velvollisuus ottaa takaisin työsuhteeseen työntekijä, jonka työsopimuksen hän on aikaisemmin irtisanonut.

Työtodistus

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada kirjallinen työtodistus, jos hän sitä pyytää. Tämä velvoite on riippumaton työsuhteen päättymistavasta.

Työsuhteen päättyminen konkurssitilanteessa

Kun työnantaja on asetettu konkurssiin, saadaan työsopimus irtisanoa päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisesta. Myös määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa tällä tavalla.

Työsopimuksen purkaminen työntekijän toimesta

Työsopimuksen purkamista voidaan pääsääntöisesti käyttää vain silloin, kun kysymyksessä on erityisen vakava rikkomus toisen sopimuspuolen taholta. Työsopimuksen purkaminen vaatii erittäin painavan syyn, jonka on oltava oleellisesti irtisanomisperustetta painavampi.

Työsopimuksen purkaminen työnantajan toimesta

Työsopimuksen purkamista voidaan pääsääntöisesti käyttää vain silloin, kun kysymyksessä on erityisen vakava rikkomus toisen sopimuspuolen taholta. Työsopimuksen purkaminen vaatii erittäin painavan syyn, jonka on oltava oleellisesti irtisanomisperustetta painavampi.

Irtisanomisaika

Työsopimuksella voidaan lain (ja mahdollisten työehtosopimusten) rajoitusten puitteissa sopia irtisanomisajan pituudesta. Pisin sallittu irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos on sovittu pidemmästä ajasta, on sen sijasta noudatettava kuuden kuukauden irtisanomisaikaa.

Työntekijän oma irtisanoutuminen

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy pääsääntöisesti siten, että toinen osapuoli irtisanoo työsopimuksen päättymään irtisanomisajan kuluttua. Työntekijä ei, toisin kuin työnantaja, tarvitse tähän mitään irtisanomisperustetta.

Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Varoitus

Jos työntekijä on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, työnantaja voi antaa hänelle varoituksen. Saatuaan varoituksen työntekijän on syytä välittömästi korjata menettelynsä, sillä jos hän jatkaa velvollisuuksiensa laiminlyömistä tai rikkomista työnantaja voi irtisanoa hänen työsopimuksensa.

Työntekijästä johtuva irtisanomisperuste

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä.