Siirry pääsisältöön

Oppaat - Perhevapaat

Isyysvapaa

Työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitettu isyysrahakausi. Isyysvapaalta ei makseta palkkaa ellei asiasta ole sovittu toisin. Tietyissä työehtosopimuksissa isyysvapaa tai osa siitä on sovittu palkalliseksi.

Lue lisää

Vanhempainvapaa

20.1.2022Perhevapaauudistus toteutettiin vuonna 2022. Uudistuksen tavoitteena on vanhempainvapaiden tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken, tasa-arvon lisääminen ja sukupuolten välisten palkkaerojen kaventaminen työelämässä sekä joustavuuden lisääminen.

Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi

20.1.2022Jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä.

Poissaolo pakottavista perhesyistä

20.1.2022Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan, ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi.

Tilapäinen hoitovapaa

20.1.2022Työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen, joka ei ole täyttänyt 10 vuotta, sairastuessa äkillisesti on työntekijällä oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan.

Osittainen hoitovapaa

20.1.2022Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, voi pääsääntöisesti saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy.

Hoitovapaa

20.1.2022Työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.

Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa

20.1.2022Työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitetut äitiys- ja erityisäitiysrahakaudet. Äitiysvapaan pituus on 105 arkipäivää. Raskaana olevalla on oikeus erityisäitiysrahaan, jos työ voi aiheuttaa vaaraa raskaudelle tai sikiölle.